Kwint handleiding

Kwint is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die, om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan het opfrissen van de basisvaardigheden van realistisch rekenen. Kwint is dé ideale opstap naar het rekenonderwijs in de reguliere groep.

178,50

Kwint is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die, om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan het opfrissen van de basisvaardigheden van realistisch rekenen. Kwint is dé ideale opstap naar het rekenonderwijs in de reguliere groep.

ISBN: 90-5819-182-6
Bestelnummer: P182-6
Auteur(s): W. Hoogendijk, D. de Groot, M. Bakker

De handleiding van Kwint bestaat uit een ringband met daarin een algemene handleiding, intake, uitgebreide lesbeschrijvingen, kopieerbladen en de juiste antwoorden bij de lessen.

In Kwint wordt rekening gehouden met de geringe taalvaardigheid, maar ook met de eerder opgedane rekenervaring. De leerlingen werken in niveaugroepen, waarbij de lessen bestaan uit een instructiegedeelte en een deel zelfstandig werken. Kwint bevat bovendien diagnostische activiteiten voor de intake en controletaken per niveaugroep. Doorstroomprofielen geven aan hoe een leerling kan instromen in de reguliere rekenmethode. Kwint is zeer geschikt voor nieuwkomers.

Aanvulling: geïllustreerde leessommen

In de praktijk is gebleken dat de leessommen te talig zijn voor minder taalvaardige leerlingen. Daardoor kunnen ze de som niet uit het verhaal destilleren. Hierom zijn bij 80 leessommen uit Kwint illustraties in de vorm van strips ontwikkeld. Deze kun je hieronder kosteloos downloaden.

Kwint handleiding

178,50
x