Kwint handleiding

Kwint is een gedifferentieerd rekenpakket voor nieuwkomers van 7 tot 12 jaar. Hierin maken zij kennis met de belangrijkste basisvaardigheden van rekenen.

178,50

Kwint is een gedifferentieerd rekenpakket voor nieuwkomers van 7 tot 12 jaar. Hierin maken zij kennis met de belangrijkste basisvaardigheden van rekenen.

ISBN: 90-5819-182-6
Bestelnummer: P182-6
Auteur(s): W. Hoogendijk, D. de Groot, M. Bakker

Kwint is een gedifferentieerd pakket realistische rekenmodules. Hierin maken nieuwkomers van 7 tot 12 jaar kennis met de belangrijkste basisvaardigheden van rekenen.
In Kwint wordt rekening gehouden met de geringe taalvaardigheid van nieuwkomers, maar ook met de rekenervaring die ze in hun eigen land hebben opgedaan. Er wordt gewerkt in niveaugroepen, waarbij de lessen bestaan uit een instructiegedeelte en een deel zelfstandig werken. Kwint bevat bovendien diagnostische activiteiten voor de intake en controletaken per niveaugroep. Doorstroomprofielen geven aan hoe de leerling kan instromen in de reguliere rekenmethode.
Kwint biedt nieuwkomers dé ideale opstap naar het realistisch rekenonderwijs in de reguliere groep!

Opbouw
De handleiding van Kwint bestaat uit een ringband met daarin een algemene handleiding, intake, uitgebreide lesbeschrijvingen, kopieerbladen en de juiste antwoorden bij de lessen.

In Kwint wordt rekening gehouden met de geringe taalvaardigheid, maar ook met de eerder opgedane rekenervaring. De leerlingen werken in niveaugroepen, waarbij de lessen bestaan uit een instructiegedeelte en een deel zelfstandig werken. Kwint bevat bovendien diagnostische activiteiten voor de intake en controletaken per niveaugroep. Doorstroomprofielen geven aan hoe een leerling kan instromen in de reguliere rekenmethode. Kwint is zeer geschikt voor nieuwkomers.

Aanvulling: geïllustreerde leessommen
In de praktijk is gebleken dat de leessommen te talig zijn voor minder taalvaardige leerlingen. Daardoor kunnen ze de som niet uit het verhaal destilleren. Hierom zijn bij 80 leessommen uit Kwint illustraties in de vorm van strips ontwikkeld. Deze kun je hieronder kosteloos downloaden.

Kwint handleiding

178,50
x