Newswise

Newswise1

Newswise bevat lessen begrijpend lezen voor het vak Engels waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele onderwerpen. Het is aanvullend lesmateriaal voor begrijpend lezen, met aandacht voor woordenschat. Newswise is gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip.

Newswise bevat lessen begrijpend lezen voor het vak Engels waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele onderwerpen. Het is aanvullend lesmateriaal voor begrijpend lezen, met aandacht voor woordenschat. Newswise is gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip.

Let op: je kunt Newswise niet via de webwinkel bestellen. Je kunt een (proef)licentie nemen via www.newswise.nl.

Newswise is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het (tweetalig) basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en speciaal onderwijs. Newswise verschijnt tweewekelijks op twee verschillende niveaus (A2 en B1). Bij de teksten horen opdrachten die gericht zijn op het werken met vijf evidence-based leesstrategieën. De voertaal van de lessen is Engels.

Newswise in het kort


• Teksten over interessante actuele onderwerpen (tweewekelijks) uit het (wereld)nieuws
• Succesvolle aanpak aan de hand van vijf leesstrategieën
• Aanvullend lesmateriaal (op twee niveaus) te gebruiken naast elke methode Engels en zeer geschikt om mee te differentiëren)

Een proeflicentie op Newswise

Wil je kennis maken met Newswise? Neem dan een proeflicentie op Newswise via www.newswise.nl/aanmelden. Hier staan ook de prijzen voor een betaalde licentie.
Heb je vragen over Newswise? Neem dan contact op met ons via www.newswise.nl/contact.

x