Nieuwsrekenen voor nieuwkomers werkboek

Daag nieuwkomers uit om op hun eigen rekenniveau te rekenen!

62,95

Daag nieuwkomers uit om op hun eigen rekenniveau te rekenen!

ISBN: 978-90-5676-072-4
Bestelnumme
r: U072-4
Auteurs
: Kim Vlot, Dineke de Groot, Linda Jonkman, Tim Micklinghoff
Aantal pagina's: 84
Uitgavejaar
: 2019

Het Nieuwsrekenen voor nieuwkomers werkboek wordt geleverd in 5-voud.

Nieuwsrekenen voor nieuwkomers is een uitgave om met nieuwkomers in Nederland aan de slag te gaan met uitdagende contextopgaven. Het taalniveau van deze veertig opgaven ligt op het niveau van begin groep 4, terwijl het rekenniveau op het niveau van groep 7/8 ligt. De onderwerpen van de contexten sluiten aan bij Nieuws over Nederland (zoals Koningsdag, Pasen en Sinterklaas) en bij de belevingswereld van de leerlingen (zoals dieren en school). Ook zijn de onderwerpen te koppelen aan de nieuwe methode Wereld vol Woorden (vernieuwing van Mondeling Nederlands - nieuw (zoals huizen en je lichaam).

Voor wie?

Nieuwsrekenen voor nieuwkomers is bedoeld voor nieuwkomers in het basisonderwijs of op ISK's, die eraan toe zijn om contextopgaven te maken op hun eigen rekenniveau. Om succesvol aan de slag te kunnen met Nieuwsrekenen voor nieuwkomers moeten de leerlingen minimaal op AVI E3-niveau lezen. En ze moeten in ieder geval rekenbewerkingen kunnen maken die liggen op het niveau van groep 7.

Waarom Nieuwsrekenen voor nieuwkomers?

Oudere nieuwkomers (groep 7 en 8 en ISK) hebben door een taalachterstand vaak problemen om direct mee te komen met een deel van het reguliere rekenonderwijs in Nederland. Ze kunnen cognitief wel de kalere rekensommen aan die bij het niveau van groep 7 of groep 8 horen, maar door de taalproblemen begrijpen ze de vraagstelling en de teksten niet die in contextopgaven op dat niveau gebruikt worden. Deze leerlingen krijgen daarom vaak vooral kale rekensommen aangeboden of contextopgaven op een lager niveau. Hierdoor worden deze leerlingen niet op hun niveau aangesproken, terwijl dit juist van belang is om hun zelfvertrouwen te laten groeien en hun rekenontwikkeling niet te laten stagneren.

Nieuwsrekenen voor nieuwkomers werkboek

62,95
x