Nieuwsrekenen

Nieuwsrekenen 2022 klein

Hebben je leerlingen moeite met de toepassingsopgaven van de reguliere rekenmethodes? Probeer dan eens Nieuwsrekenen, een aantrekkelijke aanvulling op uw rekenmethode. Met Nieuwsrekenen krijg je iedere week stof voor een half uur extra rekenen, aan de hand van het actuele Nieuwsbegriponderwerp.

Hebben je leerlingen moeite met de toepassingsopgaven van de reguliere rekenmethodes? Probeer dan eens Nieuwsrekenen, een aantrekkelijke aanvulling op uw rekenmethode. Met Nieuwsrekenen krijg je iedere week stof voor een half uur extra rekenen, aan de hand van het actuele Nieuwsbegriponderwerp.

Let op: je kunt Nieuwsrekenen niet via de webwinkel bestellen. Je kunt een (proef)licentie nemen via www.nieuwsbegrip.nl

Waarom rekenen aan de hand van het nieuws? Nieuwsbegrip heeft de actualiteit succesvol gebruikt als kapstok voor aansprekende begrijpend leeslessen. Leerlingen raken gemotiveerd voor het lezen van de teksten. Nu kun je de actualiteit óók inbrengen in je rekenonderwijs. Nieuwsrekenen levert de levensechte contextopgaven waarmee je leerlingen graag rekenen.

Voor wie?

Nieuwsrekenen is geschikt voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs en de onderbouw van het VO. Ook leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs kunnen gebruik maken van Nieuwsrekenen. Er zijn speciale Nieuwsrekenenopgaven voor leerlingen in het SO en SBO.

Stappenplan rekenen

Nieuwsrekenen biedt een handleiding voor leraren. Hierin staat de didactiek van Nieuwsrekenen beschreven. We leren leerlingen om met een vaste aanpak tot een oplossing van de opgave te komen. Een stappenplan geeft de leerlingen hierbij houvast.

Meer weten?

Wil je kennis maken met Nieuwsrekenen? Neem dan een proeflicentie op Nieuwsrekenen, via www.nieuwsrekenen.nl.
Let op: Wil je een licentie op Nieuwsrekenen? Sluit deze dan af via www.nieuwsbegrip.nl/pakketten.

x