Spelling langs de lijn groep 8

In de nieuwe, complete methode Spelling langs de lijn is de CED-leerlijn voor spelling volledig uitgewerkt in drie arrangementen: basis, verdiept en (zeer)intensief. Met Spelling langs de lijn werk je toe naar referentieniveau 1F en/of 1S. Op deze pagina bestel je het materiaal voor groep 8.

174,25

In de nieuwe, complete methode Spelling langs de lijn is de CED-leerlijn voor spelling volledig uitgewerkt in drie arrangementen: basis, verdiept en (zeer)intensief. Met Spelling langs de lijn werk je toe naar referentieniveau 1F en/of 1S. Op deze pagina bestel je het materiaal voor groep 8.

Bestelnummer: U316-2

Spelling langs de lijn is een nieuwe, complete spellingmethode voor groep 3 t/m 8. De methode is bedoeld voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. De lessen zijn gebaseerd op de CED-leerlijn voor spelling. Er wordt toegewerkt naar referentieniveau 1F en/of 1S. De methode kan klassikaal en individueel ingezet worden. Het materiaal is ook geschikt voor differentiatie, waardoor het goed in te zetten is voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte.


Opbouw

De methode bestaat uit een map per jaargroep, waarin een handleiding met de leerlijn en uitgewerkte basisarrangementen, oefenbladen per categorie voor de leerling en methodegebonden toetsen. Verder in de map extra materiaal zoals een uitgewerkt stappenplan en een model voor een groepsplan. Op de usb-stick in de map vind je de leerlingenmaterialen, leerlijn en toetsen.

Opbrengstgericht werken

De methode is opgebouwd volgens het 4D-model.
De leerlijn is uitgewerkt in drie arrangementen: basis, verdiept en (zeer)intensief. Binnen de arrangementen wordt aandacht besteed aan de pijlers van goed onderwijs: schoolklimaat, klassenmanagement, leertijd, pedagogisch handelen, didactische aanpak en leerstofaanbod.
Op deze manier kan het materiaal heel gericht en gedifferentieerd ingezet worden.

Didactiek

Uitgangspunt is de fonologische basis van onze spelling: eerst worden de woorden auditief aangeboden en geanalyseerd. Daarna volgt de visuele verkenning en het oefenen van het uit het hoofd schrijven van de woorden. In elke les is er plaats voor een coöperatieve werkvorm: het 'dictweetje'.

Waarom Spelling langs de lijn?
• Geschikt voor klassikaal en individueel gebruik
• Volledig uitgewerkte arrangementen op drie niveaus
• Oefenbladen waar de leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen
• Online instructiefilmpjes bij iedere categorie

Meer weten?

Wil je weten hoe je Spelling langs de lijn goed kunt inzetten? Wij begeleiden je graag! Voor meer informatie, neem contact op met Hanke Geurts:

h.geurts@cedgroep.nl

Naar een sterke leercultuur bij spelling op het sbo

We ontwikkelden een speciaal katern als hulpmiddel om de leercultuur bij spelling te versterken met de zeven strategieën. Je zorgt ervoor dat je leerlingen het leerdoel helder voor ogen hebben en houden. Zo weten leerlingen wat er van hen verwacht wordt en kunnen ze zelf verwoorden wat ze moeten kennen en kunnen om beheersing te bereiken. Ga naar de volgende pagina en download het katern: Formatief evalueren

Spelling langs de lijn groep 8

174,25
x