Taakspel in de klas

Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, wiebelen op de stoel; in elke klas komt wel eens ongewenst gedrag voor. De oplossing? Taakspel! Met Taakspel stimuleer je gewenst gedrag. En dát verbetert de sfeer in de klas.

Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, wiebelen op de stoel; in elke klas komt wel eens ongewenst gedrag voor. De oplossing? Taakspel! Met Taakspel stimuleer je gewenst gedrag. En dát verbetert de sfeer in de klas.

Let op! Je kunt dit artikel niet direct via de webwinkel bestellen. Download het bestelformulier onderaan deze pagina en stuur dit naar verkoop@cedgroep.nl.

ISBN: 978-90-806530-1-2

Bestelnummer: U30-1-2
Auteur(s): R. van der Sar, M. Goudswaard e.a.
Uitgavejaar: 2001, revisie 2023

Video Taakspel - belonen van gewenst gedrag

Groepsgerichte aanpak

Taakspel is een groepsgerichte aanpak waardoor leerlingen zich beter aan klassenregels houden. Onrustig, storend en eventueel aggressief gedrag neemt af. De leerkracht let vooral op gewenst gedrag en deelt complimenten uit. Prettige omgangsvormen leiden tot een prettig klassenklimaat.

Regels

Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de afgesproken regels te houden. Alleen dan komen ze in aanmerking voor de beloning die van tevoren is afgesproken. Leerlingen én leerkrachten beleven veel plezier aan het spelen van Taakspel.

Begeleider in het SBO of SO?

Ook scholen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs kunnen Taakspel spelen. Soms denken Taakspelbegeleiders of leerkrachten dat ze daarvoor de regels en opzet van Taakspel flink moeten aanpassen voor hun doelgroep. Maar dat is niet het geval. Met een paar kleine aanpassingen werken ook leerlingen van het SBO en SO goed met Taakspel.

Voor schoolbegeleiders en ambulante begeleiders die Taakspel (ook) willen begeleiden op een SBO- of een SO-school is nu een overzichtelijke handleiding beschikbaar (zie het bestelformulier). De inhoud is gebaseerd op de ervaringen en tips van schoolbegeleiders en ambulante begeleiders die nu al werken met Taakspel in het SBO en SO. Je kunt dit katern gebruiken als aanvulling op het Implementatiehandboek Taakspel voor begeleiders.

Bestellen

Wil je een Taakspeldoos of andere materialen bestellen? Download dan het bestelformulier. Scholen kunnen samen met een gecertificeerde schoolbegeleider het bestelformulier invullen en opsturen naar verkoop@cedgroep.nl.

Inhoud Taakspeldoos:

9 Pictogrammen
80 Kaarten
1 Uitgebreide handleiding
1 Verkorte handleiding
1 Teamposter
2 Formulieren

Nieuw!

Gebruik je Taakspel al een tijdje en beginnen de kaarten te verslijten? Vanaf nu kun je de kaarten bij Taakspel in de klas ook los bestellen. Je krijgt ze in 8 kleuren (in totaal 80 kaarten) met plastic doosje. De losse kaartenset kun je zowel via het formulier als direct via de webwinkel bestellen.

Licentie

Taakspel is alleen in licentie verkrijgbaar. Training en begeleiding zijn noodzakelijk om de beoogde effecten te behalen. Voor basisscholen betekent dit dat zij Taakspel alleen inclusief begeleiding kunnen kopen.

Kijk voor informatie over Taakspel op www.taakspel.nl.

x