Vreedzaam Gespecialiseerd Onderwijs ZML deel 1

GO1 zml

Wil je nog beter werken aan burgerschap en sociale vaardigheden voor zml-leerlingen? Dan zijn de nieuwe lessen Vreedzaam precies wat je zoekt. We hebben de mappen voor het zml-onderwijs herzien en met nieuwe inhoud uitgebreid.

Wil je nog beter werken aan burgerschap en sociale vaardigheden voor zml-leerlingen? Dan zijn de nieuwe lessen Vreedzaam precies wat je zoekt. We hebben de mappen voor het zml-onderwijs herzien en met nieuwe inhoud uitgebreid.

ISBN: 978-90-833700-1-9
Bestelnummer: V001-9
Auteurs: Frank Teunissen en Marloes Hogendoorn (red)
Eindredactie: Luutje Niemantsverdriet
Uitgavejaar: nog niet verschenen (verschijnt augustus 2024)

De materialen van Vreedzaam kunnen alleen worden besteld als er een samenwerking is met een voor Vreedzaam gecertificeerde trainer/adviseur, die in dienst is van een onderwijsadviesbureau waar de CED-Groep een contract mee heeft afgesloten.

Burgerschap concreet maken

Als leerkracht geef je kinderen een plek om te oefenen met alle vaardigheden die ze later in de maatschappij nodig hebben. Natuurlijk moeten ze leren lezen en schrijven, maar ook burgerschapsvaardigheden horen in dat rijtje thuis. Hoe vertaal je een abstract en breed begrip als burgerschap naar concrete lessen of activiteiten in jouw klas? En hoe leef je als team normen en waarden op eenduidige wijze voor?

Vreedzaam voor zml-onderwijs is vernieuwd

Maak kennis met de vernieuwde mappen voor zml-onderwijs. Deze mappen helpen je om op een vertrouwde manier te werken aan de ontwikkeling van burgerschap en sociale vaardigheden bij zml-leerlingen. We hebben de mappen herzien en uitgebreid met nieuwe inhoud.

Hier is een overzicht van wat er nieuw is:

Meer lessen:
De mappen bevatten nu een breder scala aan lessen om een uitgebreid leertraject te bieden voor zowel so als vso. Voor het so zijn er drie mappen beschikbaar - onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Voor het vso zijn er twee mappen - onderbouw en bovenbouw.

Iedere map is opgebouwd uit de bekende blokken:

- Blok 1 Iedereen hoort erbij
- Blok 2 We lossen ruzies zelf op
- Blok 3 We zijn aardig voor elkaar
- Blok 4 We zijn allemaal anders

Ieder blok bestaat uit 8 lessen, die gegeven kunnen worden op meerdere lesmomenten en met vervolgactiviteiten.

Online domein:

Op een besloten online platform wordt digitale ondersteuning aangeboden. Hier vind je extra lessen, picto's en digibordpresentaties die bij de lessen horen. Met een abonnement kun je je lessen nog beter visualiseren en afstemmen op jouw groep.

Koppeling met leerroutes:

We hebben ook een belangrijke koppeling gemaakt met de leerroutes. Er zijn lessen voor leerlingen in route 2, 3 en 4.

Het uitgangspunt voor deze lessen is het Landelijk Doelgroepen Model. Zo sluiten de lessen goed aan bij de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van de school. De lessen zijn gebaseerd op leerroute 3. Onderaan elke les staan adviezen om deze aan te passen aan leerroute 2 en 4.

Sociale veiligheid en vaardigheden:

We hebben extra aandacht besteed aan thema's zoals sociale veiligheid, saamhorigheid, groepsvergaderingen, mediawijsheid, (digitaal) pesten en democratie.

Voldoet aan de wet voor burgerschapsonderwijs:

De lessen zijn in lijn met de wet voor burgerschapsonderwijs, waardoor je met vertrouwen kunt werken aan de ontwikkeling van burgerschap bij zml-leerlingen en tegelijkertijd aansluit op de wettelijke richtlijnen.

Frisse en aantrekkelijke look:

We hebben ook gezorgd voor een visuele upgrade! Alles ziet er weer frisser en aantrekkelijker uit voor een positieve leerervaring.

Een impressie van de materialen

x