Doen Praten Bewegen en Rekenen - Zo praat ik observatielijst (observatielijsten, 10 stuks)

Zo praat ik Basis 400x400 0050 Laag 57

Om de ontwikkeling van jonge kinderen te volgen en te stimuleren, is er het complete kindvolgsysteem Doen, Praten en Bewegen. Hiermee worden baby's en peuters gevolgd en gestimuleerd op de spraak/taal, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Een belangrijke tool voor pedagogisch werkers!

36,50

Om de ontwikkeling van jonge kinderen te volgen en te stimuleren, is er het complete kindvolgsysteem Doen, Praten en Bewegen. Hiermee worden baby's en peuters gevolgd en gestimuleerd op de spraak/taal, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Een belangrijke tool voor pedagogisch werkers!

Wat is Doen, Praten, Bewegen en Rekenen?

Doen, Praten, Bewegen en Rekenen is een compleet kindvolgsysteem, dat bestaat uit Zo doe ik, Zo praat ik, Zo beweeg ik en Zo reken ik. Pedagogisch werkers volgen en stimuleren de ontwikkeling van 0-4-jarigen, op het gebied van motoriek, spraak/taal, rekenen en sociale competentie.

Observeren en stimuleren

De vragen in de observatielijsten gaan over concreet observeerbare gedragingen of vaardigheden en geven daarmee een objectief beeld. In de handleiding zijn handelingssuggesties opgenomen. Met die suggesties kunt u de ontwikkeling van het kind extra stimuleren.

Compleet kindvolgsysteem

Doen, Praten, Bewegen en Rekenen bestaat uit vier verschillende observatielijsten:

  • Zo Doe Ik: voor de sociaal emotionele ontwikkeling
  • Zo Beweeg Ik: voor de motorische ontwikkeling
  • Zo Praat ik: voor de spraak/taal ontwikkeling
  • Zo Reken ik: voor de rekenontwikkeling

Wanneer u deze vier observatielijsten tegelijk inzet, heeft u een compleet kindvolgsysteem. Alleen deelgebieden observeren, bijvoorbeeld als aanvulling op uw huidige kindvolgsysteem, is ook mogelijk.

Elk deel bestaat uit observatielijsten en een handleiding met instructies voor gebruik en handelingssuggesties. Ieder kind krijgt een eigen observatielijst.

Nieuwsgierig?

Wilt u meer weten over het kindvolgsysteem Doen, Praten, Bewegen en Rekenen? Download dan onze informatiefolder over het gelijktijdig inzetten van de observatielijsten. Hierin staat meer informatie over de onderliggende samenhang en inzet van het kindvolgsysteem.

De observatielijsten Doen, Praten, Bewegen en Rekenen worden door veel medewerkers binnen de kinderopvangsector gebruikt. Deze lijsten zijn ook wetenschappelijk onderzocht. Benieuwd naar de resultaten? Lees meer over het onderzoek (pdf-bestand van de theoretische verantwoording hieronder te downloaden).

Informatiefolder over het gelijktijdig inzetten van de observatielijsten

Doen Praten Bewegen en Rekenen - Zo praat ik observatielijst (observatielijsten, 10 stuks)

36,50
x