Workshop - Bouwen aan schoolbreed taalbewust vakonderwijs

Het taalvaardigheidsniveau van jongeren in Nederland is de afgelopen jaren gedaald. Dat is ook zichtbaar op het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem. Een vmbo/mbo-school met een breed aanbod in techniek, waar de leerling populatie voornamelijk uit jongens bestaat die praktisch zijn ingesteld. Volgens het internationale PISA-onderzoek een kwetsbare groep leerlingen op dit vlak. De verantwoordelijkheid om taalvaardigheid van leerlingen te vergroten ligt niet alleen bij de sectie Nederlands, maar bij heel de school. Ook in de vakles is taal een voorwaarde en middel om tot leren te komen. Juist de praktijkles biedt een rijke leeromgeving en kansen om met taal aan de slag te gaan. In deze workshop delen we graag met jullie hoe we schoolbreed onze vakdocenten én ondersteunend personeel bewust hebben gekregen van hun voorbeeld en verantwoordelijkheid in het aanleren van taalvaardigheden bij onze leerlingen. Wat deden collega’s eigenlijk al? Hoe bewust zijn ze daarvan en waar liggen nog kansen? Een mooi voorbeeld ter inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Doelgroep: vmbo

Download 2

-

Het Gilde Vakcollege Techniek Gorinchem

Terug naar overzicht
x