BEELD 263

Workshop - Een doorgaande lijn in 4D voor het jonge kind

Opbrengstgericht werken in 4D (Data, Duiden, Doelen, Doen) is een werkcyclus die gericht is op het planmatig aanpakken van kwaliteitsverbetering. De werkcyclus is toepasbaar op alle niveaus binnen de organisatie. In deze workshop nemen we je mee in een praktische vertaling voor ontwikkelingsondersteuning en onderwijs aan jonge kinderen. We leggen de focus op groepsniveau: welke stappen zet je met je team en hoe kun je daarmee de educatieve kwaliteit verhogen? Wil je meer weten over hoe dit in de praktijk werkt? Schrijf je dan in voor de workshop.
x