Workshop - Het vergroten van draagvlak voor taalontwikkelend lesgeven bij praktijkdocenten en instructeurs in het middelbaar beroepsonderwijs

Het is alom bekend dat de taalvaardigheid van onze studenten achteruitgaat (Staat van het onderwijs, 2021). Veel instructeurs en (praktijk)docenten vinden dat het werken aan taaldoelen voornamelijk bij de docenten Nederlands moet liggen, terwijl onderzoek uitwijst dat het wenselijk is om Nederlands te integreren in alle onderwijseenheden van de opleiding. Hilde Bloemheuvel en Sara Wolvenne hebben binnen twee verschillende ROC’s onderzoek gedaan naar het creëren van draagvlak voor taalontwikkelend lesgeven bij instructeurs en (praktijk)docenten. Zij hebben een achttal posters ontworpen met hierop een qr-code; deze qr-code leidt naar een website waar meer informatie te vinden is over de betreffende poster. Uit de resultaten is gebleken dat er na de interventie meer draagvlak en bewustzijn bleek te zijn voor taalontwikkelend lesgeven. Na de presentatie, waarin ze bevindingen en concrete tips delen, is er ruimte voor het maken van een eigen poster.
Ced vignet rgb

Hilde Bloemheuvel

Deltion College

Terug naar overzicht
Ced vignet rgb

Sara Wolvenne

ROC Nijmegen

Terug naar overzicht
x