Workshop - Professionalisering via docentontwikkelteams

‘Aandacht voor taal in alle vakken’, het klinkt mooi, maar hoe je dat precies doet is voor veel docenten een vraag. Dit roept de vraag op hoe docenten zich kunnen professionaliseren ten aanzien van taalgericht lesgeven. Het is belangrijk om aan te sluiten op wat docenten al doen, waar ze beter in willen worden en hoe ze dit willen doen. In deze bijdrage presenteren we uitkomsten van een vragenlijst over deze thema’s. Daarnaast delen we onze ervaringen met de begeleiding van een docentontwikkelteam, waarin docenten lessen ontwikkelden en elkaar feedback gaven op lesontwerpen en uitgevoerde lessen. Uit interviews afgenomen bij de deelnemers bleek dat ze deze aanpak waardeerden; met name de combinatie tussen input, denktijd, werktijd en uitwisseling werd erg positief gevonden. Met elkaar bespreken we wat krachtige elementen zijn van het professionaliseren via docentontwikkelteams.
Universiteit Amsterdam

Loes de Jong & Jannet van Drie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Terug naar overzicht
x