Workshop - Taal als basis

In deze workshop zie je vanuit een praktijkvoorbeeld hoe je taalbewust kunt lesgeven en hoe taal in de basis van je lessen geïntegreerd kan worden. Het project Taal als basis is een initiatief van de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands van de vereniging van Levende Talen Nederlands en draagt bij aan de nascholingsbehoeften van vo-scholen op het gebied van lees- en schrijfvaardigheid. Met teams van docenten, wetenschappers en lerarenopleiders samen zijn workshops ontworpen waarmee bewustwording gecreëerd wordt over het belang van taal (lezen /schrijven) in alle vakken.

Doelgroep: voortgezet onderwijs

NHL Stenden

Noortje Hemmen

Projectleider Taal als basis

Terug naar overzicht
x