BEELD 263

Workshop - Taal bij rekenen in het mbo

In het rekenonderwijs in het MBO staat rekenen In functionele authentieke situaties centraal en daarmee ook het ontwikkelen van (alledaagse) gecijferdheid. Een van de vragen die speelt is: Hoe kan het rekenonderwijs effectief afgestemd worden op studenten met taalproblemen en taalachterstanden en hoe stimuleer je de beheersing van rekentaal bij deze doelgroep? Het ROC Mondriaan onderzoekt deze vraag in de praktijk. In deze workshop presenteren en bespreken we de tussenstand.
Universiteit Utrecht

Monica Wijers en ROC Mondriaan

Universiteit Utrecht

Terug naar overzicht
x