Workshop - Taal in toetsen: bouwsteen of struikelblok?

Taal is een noodzakelijke bouwsteen van elke toets, maar kan ook een struikelblok vormen. Bij te moeilijk taalgebruik of onnodig veel tekst is het risico dat leerlingen met een lagere taal- of leesvaardigheid lagere scores behalen, terwijl hun vakkennis misschien wel op peil is. In deze workshop krijg je praktische tips om de talige complexiteit van je toetsvragen kritisch onder de loep te nemen en af te wegen of moeilijker taalgebruik of extra leeswerk terecht of onterecht is.
Universiteit Utrecht

Jacqueline Evers-Vermeul

Universiteit Utrecht

Terug naar overzicht
x