Workshop - Taalgericht de vakken in met nieuwe kerndoelen

Hoe kan de actualisatie van kerndoelen bijdragen aan meer betekenisvolle verbindingen tussen het leergebied Nederlands en de andere leergebieden? Het curriculum in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is met de actualisatie van de kerndoelen volop in beweging. In de zomer zal SLO de definitieve sets kerndoelen voor Nederlands en rekenen en wiskunde opleveren, er liggen conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid en op dit moment werken vijf ontwikkelteams aan de andere leergebieden. In deze interactieve presentatie laten we vanuit de (concept)doelen zien welke kansen er zijn voor taalrijker onderwijs. We gaan bijvoorbeeld in op de rol van rijke teksten, de ruimte voor interactie en leggen uit hoe kennis, vaardigheden en houdingen in (concept)doelen uit andere leergebieden de taalcompetentie in het Nederlands kunnen versterken.
SLO

Anke Herder

Curriculumontwikkelaar Nederlands - SLO

Terug naar overzicht
SLO

Inge Jansen

Curriculumontwikkelaar Nederlands - SLO

Terug naar overzicht
x