Workshop - Taalontwikkeling stimuleren in het mbo: de impact van interventies in de beroepsgerichte vakken

Taalgericht beroepsonderwijs, waarin docenten van de beroepsgerichte vakken de taalvaardigheid van hun studenten expliciet en integratief bevorderen, lijkt kansrijk om de taalvaardigheid van mbo-studenten betekenisvol te vergroten. Maar hoe krijg je dat van de grond? Welke keuzes maak je en wie betrek je? In deze presentatie lichten we de opzet en resultaten van een onderzoek op een grote mbo-instelling toe, waarin docenten gezamenlijk interventies ontwikkelden om taalgericht beroepsonderwijs van de grond te krijgen. We laten zien welke interventies zijn ontworpen en wat de impact hiervan was op de lessen, docenten en de studenten. De presentatie biedt aanknopingspunten om taalgericht beroepsonderwijs in het mbo van de grond te krijgen.

Doelstelling: zicht krijgen op mogelijkheden van taalgericht beroepsonderwijs en de succesfactoren die bijdragen aan de implementatie ervan.

Expertisecentrum Nederlands

Martine Gijsel

Expertisecentrum Nederlands

Terug naar overzicht
x