Workshop - 'Zelfevaluatie als middel om de doorgaande lijn te ondersteunen'

Professionals op groep en in de klas zijn zeer bepalend voor de kwaliteit die de kinderen ervaren. Het pedagogisch-didactisch handelen heeft veel invloed op het welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkeling van kinderen. Het is dan ook essentieel grip te krijgen op de kwaliteit die de professionals die werken met kinderen bieden. Wat gaat goed? Wat kan nog verbeteren? En wat zijn concrete handvatten om te kunnen verbeteren? En hoe kunnen we over werkvelden heen met elkaar afstemmen?

Het digitale zelfevaluatie-instrument ‘Pedagogische praktijk in Beeld (PiB)’ helpt professionals inzicht krijgen in sterkte kanten van het pedagogisch-didactisch handelen en waar nog ruimte ter verbetering ligt. Tijdens de interactieve workshop laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien welke handvatten PiB kan bieden aan professionals, en ook beleidsmedewerkers, managers en bestuurders. Uiteraard is er ruim de gelegenheid voor discussie en om vragen te stellen.

Op dit moment wordt een versie van PiB voor het primair onderwijs ontwikkeld, in eerste instantie voor de groepen 1 tot en met 3. Via deze link is informatie te vinden over de versie van PiB die momenteel al gebruikt wordt in de kinderopvang.

Over Simon Hay

Simon Hay heeft 25 jaar ervaring in de kinderopvang, beginnend als pedagogisch medewerker en later als manager. Sinds 2008 is hij werkzaam als pedagoog en vanaf 2014 bij HefGroep-KindeRdam. Vanaf 2020 is hij ook actief als promovendus aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast is hij verbonden aan het Expertisecentrum Kinderopvang als mede-ontwikkelaar van het zelfevaluatie-instrument 'Pedagogische praktijk in Beeld (PiB)', dat landelijk wordt ingezet om inzicht te krijgen in de pedagogische kwaliteit. Hij focust zich op systematische en cyclische monitoring van pedagogische kwaliteit door de kinderopvangsector zelf, in dialoog met de inspectie en door middel van wetenschappelijk onderzoek. Hij zet zich in voor goed leren observeren en beoordelen van pedagogisch handelen. Tot slot onderhoudt hij contact met regionale en landelijke beleidsmakers en politici en is hij lid van de recent opgerichte Kinderopvangraad.

Terug naar overzicht

x