sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Werken met Nieuwsbegrip in het sbo/so/vso/pro (S2182)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten en docenten sbo/so/vso/pro
 
Waar gaat de cursus over?
Bij Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl wordt de actualiteit als kapstok gebruikt voor leuke, aansprekende teksten. Met het programma werkt u met verschillende tekstniveaus en besteedt u aandacht aan het actief leren lezen van leerlingen. Wilt u alle ins en outs van Nieuwsbegrip voor het sbo/so/vso/pro leren kennen zodat u zo veel mogelijk uit het programma kunt halen? In deze cursus ervaart u zelf hoe Nieuwsbegrip werkt en hoe u de kernvragen en hulpvragen inzet om alle leerlingen actief te laten lezen.

Inhoud

 • goed begrijpend leesonderwijs: didactiek en werkvormen
 • aansluiting van Nieuwsbegrip op de referentieniveaus
 • Nieuwsbegrip Brons en Zilver: haal alles uit Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl
 • differentiëren met Nieuwsbegrip

Resultaat

 • U kent de uitgangspunten van Nieuwsbegrip.
 • U heeft kennisgemaakt met de beschikbare materialen (Brons en Zilver).
 • U weet hoe u de interactie tussen de leerlingen stimuleert bij de lessen Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl.
 • U weet hoe u de didactiek van Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl optimaal kunt laten aansluiten bij uw leerlingen.

Wat u verder nog moet weten…

Reacties eerdere cursisten
‘Een inspirerende cursus. De enthousiaste cursusleider ging vlot 'door de stof heen’. Alles werd kort en kundig aangestipt. Door alle voorbeelden was er een goede koppeling naar de praktijk.’
‘De cursus was heel praktisch en duidelijk, met ruimte voor eigen inbreng. De vragen die ik van tevoren had, zijn beantwoord.’
‘Ik heb goede tips gekregen voor in de klas. Het uitwerken van een concrete les was prettig!’
‘Alle mogelijkheden van Nieuwsbegrip kwamen voorbij, ik heb veel praktische tips gekregen.’


Aantal cursusbijeenkomsten
Eén bijeenkomst van drie uur

Studiebelasting
3 SBU
Inschrijfformulier
Datum schooljaar 2019-2020
Donderdag 10 oktober 2019

Tijd
18.30-21.30 uur

Plaats
Eindhoven

Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal 

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie 
nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599