sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Veiligheid op school en kinderopvang

Misbruik en pesten vindt in allerlei vormen en op allerlei niveaus plaats. In het cursusoverzicht hieronder vindt u een aantal cursussen dat betrekking heeft op dit onderwerp.

kinderopvang
Workshop identiteitsfraude kov (S7014)
E-learning Bewustwording AVG (S7016)
Omgaan met opvallend gedrag op de tso (S4472)
Herkennen van kindermishandeling en misbruik (S5231)

po/so
Workshop identiteitsfraude po/so (S7013)
E-learning Bewustwording AVG (S7016)
Basiscursus Gedragsspecialist (S4450)
Grip op de Groep (S4600)
Meidenvenijn in het basisonderwijs (S5230)
In vertrouwde handen (S5260)
Sociaal veiligheidsbeleid op school (S4810)
Antipestcoördinator in het basisonderwijs (S5250)
Taakspel in de klas voor nieuwe leerkrachten (S4610)
Kennismakingsworkshop de Vreedzame school (S4820)
De Vreedzame school voor nieuwe leerkrachten (S4822)
Werken aan sociale veiligheid binnen Vreedzame Scholen (S4827)
Herkennen van kindermishandeling en misbruik (S5220)
Gesprekken met ouders over vermoedens van kindermishandeling (S5222) 

Vo
Workshop identiteitsfraude vo (S7012)
E-learning Bewustwording AVG (S7016))
Basiscursus Gedragspecialist vo (S4455)
Meidenvenijn in het voortgezet onderwijs (S5234)
Veiligheidsbeleid op school, vo (S7230)
Antipestcoördinator in het vo (S5254)  
Basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl vo (S5262)  
Omgaan met moeilijke klassen in het vo (S4595)

Mbo
Workshop identiteitsfraude mbo (S7011)
E-learning Bewustwording AVG (S7016)
Basiscursus Gedragspecialist mbo (S4457)
Omgaan met moeilijke klassen in het mbo (S4596)
Basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl mbo (S5264)

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599