sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Rekenen

Rekenen met jonge kinderen? Jazeker! Jonge kinderen hebben een spontane en natuurlijke belangstelling voor de wereld om hen heen. Een wereld die hen uitnodigt te experimenteren, te bouwen, om te gaan met hoeveelheden, te vergelijken en te tellen: rekenen is overal. In een rijke speelleeromgeving kunnen kinderen alle ervaringen opdoen die zij nodig hebben om zich te ontwikkelen tot goede rekenaars. Wij kunnen hen daarbij ondersteunen en uitdagen, want niet alles gaat zonder meer vanzelf.

Ontluikende en beginnende gecijferdheid
U kunt de rekenontwikkeling van jonge kinderen op veel manieren stimuleren, zowel binnen de kinderopvang als op de basisschool. Wanneer u met hun ontluikende en beginnende gecijferdheid aan de slag wil gaan, bespreekt de CED-begeleider met u de opties, afhankelijk van uw type organisatie. De volgende onderwerpen kunnen bijvoorbeeld aan bod komen: het werken met rekenprentenboeken, het begeleiden van spel waarin rekenontwikkeling centraal staat, het inrichten van een rekenhoek, het werken met de CED-leerlijnen en de SLO-doelen voor rekenen.

Masterclass Meten en meetkunde: doe je mee?
In deze masterclass zoomen we in op de ontwikkeling van meten en meetkunde van jonge kinderen. We bespreken het ontwikkelingsverloop, verkennen met elkaar de verschillende domeinen en vertalen deze direct naar de praktijk: inrichting van een uitdagende speelleeromgeving, materiaalaanbod en interessante activiteiten.
Lees meer over de Masterclass

Spelend rekenen met kleuters
Rekenroutines zijn herkenbare, terugkerende, betekenisvolle wiskundeactiviteiten voor jonge kinderen. Met rekenroutines willen we, door middel van interactie, de kinderen uitnodigen tot spel en ze stimuleren tot het toepassen van rekenhandelingen. De rekenroutines zijn naast elke methode voor voorbereidend rekenen te gebruiken en geven verdieping van de aangeboden stof.

Rekenhuis

Rekenhuis is een hulpmiddel voor de leerkracht om de rekenontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Zelf ontwerpen van een rijk rekenaanbod, ondersteund door gevisualiseerde doelen: zó leer je rekenen!
Lees meer over Rekenhuis

Zo reken ik
De ontwikkeling van jonge kinderen mag tegenwoordig rekenen op veel aandacht. En terecht, ze verdienen de beste zorg en de onverdeelde aandacht. Om de ontwikkeling van jonge kinderen te volgen en te stimuleren, is er het complete kindvolgsysteem Doen, Praten, Bewegen en Rekenen.
Lees meer over Zo reken ik

Op offertebasis voor instellingen en besturen

Neem voor meer informatie over training en advies bij u op locatie contact op met Anja de Rooij, a.derooij@cedgroep.nl

Direct contact

Anja de Rooij

Webwinkel

Webwinkel

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599