IKCA dreumes 242

Gecijferdheid

  • Hoe stimuleer ik de gecijferdheid van jonge kinderen?
  • Hoe richt ik een uitdagende rekenhoek in

Ontluikende en beginnende gecijferdheid
Rekenen is, net als taal, overal om ons heen. Jonge kinderen vinden het geweldig om hiermee te experimenteren: bouwen, omgaan met hoeveelheden, materialen met elkaar te vergelijken en tellen. Als pedagogisch medewerker laat je kinderen op een speelse manier kennismaken met rekenen. Je vergroot hun nieuwsgierigheid en stimuleert hun ontwikkeling.

Adviestraject
We zijn bewust en onbewust veel bezig met rekenen. Bijvoorbeeld door stapjes te tellen en met blokken te bouwen. Maar er zijn tal van andere manieren om de gecijferdheid van jonge kinderen te stimuleren. Afhankelijk van jouw vragen en wensen stellen we een programma op maat samen. Werken met rekenprentenboeken en rekenroutines kunnen hier onderdeel van zijn. En zijn er andere ontwikkelingsgebieden waaraan je ook graag extra aandacht besteedt? Dan kunnen we deze combineren.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil jij meer weten over de mogelijkheden voor jouw groep? Neem contact op met ons op.

x