sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leerproblemen

Kinderen in de basisschoolleeftijd, van 4-12 jaar, kunnen moeilijkheden of problemen ervaren bij het leren. De leerproblemen kunnen naar voren komen bij één of meer schoolvakken zoals rekenen, technisch of begrijpend lezen en/of spelling.

Om te kunnen leren zijn intelligentie, informatieverwerking, geheugen, motivatie, werkhouding en concentratie belangrijke voorwaarden. Leerproblemen kunnen op jonge leeftijd maar ook later in de basisschoolperiode naar voren komen. Er kunnen achterstanden zijn op verschillende leergebieden. De oorzaken kunnen verschillend zijn en de gevolgen kunnen groot zijn. Een onderzoek naar leerproblemen kan daarom zinvol zijn. De oorzaak van de problemen kan duidelijk worden en er kunnen handelingsgerichte adviezen gegeven worden. Een onderzoek zal bestaan uit een intelligentiegedeelte en kan aangevuld worden met wat verder nodig is op het gebied van persoonlijkheid, concentratie en aandacht of werkhouding.

 
 • Dyslexie

  De Stichting Dyslexie Nederland gebruikt de volgende definitie van dyslexie: 'Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probl ...

  Lees meer

 • Rekenen en dyscalculie

  Om kinderen met rekenproblemen goed te kunnen begeleiden is het belangrijk om te weten waarom het rekenen zo moeizaam verloopt. Wij kunnen dat voor u ...

  Lees meer

 • Executieve functies

  Onder executieve functies (EF), een term vanuit de neuropsychologie, worden de hogere controlefuncties van de hersenen verstaan. Executieve functies ...

  Lees meer

Direct contact

Hanke Geurts
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599