sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Ontwikkelingsproblemen kleuters

Ontwikkelingsproblemen van kinderen op latere leeftijd zijn vaak al zichtbaar tijdens de kleuterperiode. Om te kunnen leren is een evenwichtige ontwikkeling op de gebieden van onder andere intelligentie, taal, gedrag, geheugen en concentratie van belang. Er kunnen bij kleuters problemen zijn op deze verschillende gebieden. De oorzaken kunnen verschillend zijn en de gevolgen kunnen groot zijn. Een onderzoek naar ontwikkelingsproblemen kan daarom zeer zinvol zijn. Dit onderzoek kan zicht geven op de oorzaken van de problemen. Wij kunnen op basis hiervan aan school en ouders handelingsgerichte adviezen geven zodat er optimaal bij de onderwijsbehoeften van het kind aangesloten kan worden. Dergelijke vroegtijdige signalering en passende begeleiding kan problemen op latere leeftijd helpen voorkomen. 

Een onderzoek kan, afhankelijk van de hulpvraag, bij kleuters bestaan uit meerdere aspecten, waaronder:
• Observaties in verschillende situaties
• Didactisch onderzoek: onderzoek naar leervoorwaarden (lees- en rekenvoorwaarden)
• Intelligentiebepaling
• Verdiepend taalonderzoek
• Gedragsonderzoek
• Onderzoek naar concentratie/aandacht of werkhouding
• Onderzoek naar motoriek
De intake en het adviesgesprek met de ouders en de leerkracht(en) is van groot belang, zodat samen bekeken kan worden wat dit kind, met deze leerkracht, deze ouders en in deze klas nodig heeft.

 

Groepsbreed aanbod 
Naast onderzoek en advisering rondom individuele kleuters biedt de CED-Groep ook diensten en producten die gericht zijn op de hele kleutergroep, waaronder:

Het kleuterprogramma Sil op school
Een nieuw, compleet en altijd actueel programma voor kleutergroepen dat aansluit op Uk & Puk. Met beide programma's samen is er dus een doorgaande lijn van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisshool.
www.silopschool.nl

Kindvolgsystemen
Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs. Het observeren en registreren van de brede ontwikkeling is belangrijk om het ontwikkelingsverloop in beeld te brengen en te kunnen volgen en bewaken. De CED-Groep verzorgt professionalisering voor verschillende observatie- en registratiemodellen waaronder de observatielijsten Doen, Praten en Bewegen, het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) en KIJK!
Lees meer

 

 

Direct contact

Hanke Geurts
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599