sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Dyslexieonderzoek

Voor mensen die dyslexie hebben, is lezen en spellen moeilijk. Ook al oefenen ze veel, het blijft lastig. Door de dyslexie presteren zij vaak onder hun niveau.

Wel of niet vergoed
Sinds 2009 zit de diagnose en de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie in het basispakket. Dat betekent dat de zorgverzekeraar (een deel van) de kosten vergoedt. De specialist van de CED-Groep bekijkt of u kind hiervoor in aanmerking kan komen.

Particulier onderzoek
Als er geen sprake is van ernstige dyslexie, zit het onderzoek niet in de basisverzekering. U kunt het dyslexieonderzoek natuurlijk toch laten uitvoeren. De kosten komen dan wel (deels) voor uw eigen rekening.

Intake

Voorafgaand aan het dyslexieonderzoek, vindt een intakegesprek met de ouder(s) plaats. Het onderzoek zelf bestaat uit:
• een diagnostisch onderzoek naar spelling en lezen
• een intelligentieonderzoek.
Het intakegesprek en het intelligentieonderzoek plannen wij direct na elkaar.

Afspraak na afloop
Na afloop van het onderzoek maken wij een afspraak met u om de onderzoeksresultaten mondeling toe te lichten. Na dat gesprek sturen wij u ook een schriftelijk verslag van de resultaten toe.
Als het onderzoek aantoont dat er sprake is van dyslexie, verstrekt de CED-Groep een dyslexieverklaring. Op basis van deze verklaring kunnen er op school speciale maatregelen worden genomen. Uw kind krijgt dan bijvoorbeeld voor sommige opdrachten meer tijd.

Kwaliteit gegarandeerd 
De CED-Groep beschikt over het Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie (dit is toegekend door het kwaliteitsinstituut Dyslexie). Dit keurmerk garandeert dat de CED-Groep  voldoet aan alle landelijke eisen die in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling zijn gesteld.

Kosten particulier onderzoek
De kosten van het dyslexieonderzoek bedragen € 1304-.
Als er geen intelligentiebepaling (meer) nodig is, kost een onderzoek € 874,-.

Aanmelden
Als u besluit om een dyslexieonderzoek te laten uitvoeren bij uw kind, gebruikt u hiervoor het aanmeldingsformulier.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u van ons een schriftelijke prijsopgave. Als u die heeft getekend, plannen wij het onderzoek in.

 Informatie
Heeft u vragen over het dyslexieonderzoek? Neem contact op met Pauline Tonkes, p.tonkes@cedgroep.nl of 0346 219 777

 

Direct contact

Pauline Tonkes
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599