BB 682

Groepsonderzoek

  • Waar staan de leerlingen in mijn groep?
  • Ik wil mijn advies voor vervolgonderwijs van mijn leerlingen onderbouwen.

Groepsonderzoek: NIO en NSCCT
Met de reguliere Cito-LVS-toetsen krijg je zicht op de didactische prestaties van leerlingen. Afname van groepsonderzoeken waarmee een uitspraak kan worden gedaan over het leerpotentieel c.q. de intelligentie van leerlingen (zoals de NSCCT en de NIO) zijn hier een waardevolle aanvulling op.

De NIO-toets is, net als de Cito doorstroomtoets, erkend als onafhankelijk toetsgegeven en kan aan het begin van groep 8 worden afgenomen. De CED-Groep kan de uitslag van de NIO relateren aan de Cito-lvs toetsen vanuit groep 7. Dit geeft je als leerkracht een extra handvat om te komen tot een beredeneerd en passend aanbod in groep 8. Ouders en leerlingen kunnen hiermee gerichter open dagen van scholen voor VO bezoeken en dit extra gegeven meenemen bij de aanmelding op een school voor VO.

NSCCT (groep 4 t/m 8)
De NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) geeft inzicht in het leerpotentieel van leerlingen. We kunnen de toets, afnemen in groep 4, 5, 6 of 8. Wij brengen de uitslagen van de NSCCT in verband met de uitslagen van de Cito LOVS-toetsen. Hierdoor:

  • kun je onderpresterende en (meer)begaafde leerlingen vroegtijdig opsporen
  • krijg je een indicatie of een leerling (specifieke of algemene) leerproblemen heeft
  • wordt duidelijk of de onderwijsopbrengsten in overeenstemming zijn met het leerpotentieel van leerlingen en van de hele groep.
Logo in rondje

Meer weten?

Wil je meer weten over groepsonderzoeken? Neem contact op met Carla van Doornen.

x