BB 262

Werken aan nieuwe vve-eisen

Sinds juli 2018 moeten vve-organisaties voldoen aan nieuwe aanvullende eisen.

Een planmatige training helpt vve-organisaties om te voldoen aan de nieuwe aanvullende eisen : de voorschoolse educatie en de randvoorwaarden moeten verankerd zijn in het pedagogisch beleidsplan, waaraan een kenmerkende pedagogische visie is gekoppeld. Daarbij horen educatieve doelen en het aanleren van bijbehorende vaardigheden. De CED-Groep ondersteunt kinderopvangorganisaties graag bij alle nieuwe vve-eisen, waaronder de wet IKK. Daarnaast adviseren wij gemeentes over de invoering van 16 uur voorschoolse educatie.

Ervaring kinderopvang
Lees het praktijkverhaal van Stichting Kinderopvang Gorinchem uit KlasseApart van oktober 2019.

Logo in rondje

Meer weten over onze mogelijkheden?

Neem contact op met Anja de Rooij

x