VOLWASSENEN 042

Onze dienstverlening ten tijde van Corona

De CED-Groep neemt ook haar verantwoordelijkheid. Wij nemen de ingrijpende maatregelen en adviezen van het kabinet over en vragen jullie medewerking hierbij.

In de afgelopen weken is het aantal coronabesmettingen in ons land en in andere landen om ons heen helaas weer sterk toegenomen. Om deze ontwikkeling én het risico op een lockdown tegen te gaan, moet de groei van het virus gestopt worden. Daarom heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen. Die zijn erop gericht om fysiek contact in de komende tijd zoveel mogelijk te beperken.

De CED-Groep neemt ook haar verantwoordelijkheid. Wij nemen de ingrijpende maatregelen en adviezen van het kabinet over en vragen jullie medewerking hierbij. Daarmee verkleinen wij de gezondheidsrisico’s van onze medewerkers en van anderen met wie wij in ons werk te maken hebben.

Wij baseren ons op de Routekaart Risiconiveaus en maatregelen COVID-19 van de Rijksoverheid.

Onze dienstverlening gaat door

Als organisatie streven we ernaar zoveel mogelijk activiteiten, al dan niet in aangepaste vorm, door te laten gaan. Het belang van de gezondheid van onze klanten en onze medewerkers staat hierbij voorop. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Heb je in de periode dat de maatregelen van kracht zijn een afspraak/afspraken met één van onze medewerkers, dan nemen we contact met je op. We maken dan duidelijke afspraken rondom groepsgrootte, locatie, gebruik van materialen, dragen van mondkapjes, etc. In gezamenlijkheid stemmen we af over het wel of niet door laten gaan van de activiteit op locatie en bespreken we de mogelijkheden voor een alternatief (bijvoorbeeld een andere locatie, digitaal). De afspraken bevestigen we na dit contact per mail.
  • Mocht een activiteit van ons omgezet worden naar een digitale variant, dan is hiervoor enige voorbereidingstijd nodig. In afstemming met onze medewerker bekijken we of dit in de nog beschikbare tijd lukt. Zo niet, dan plannen we een andere afspraak in. Op deze manier blijft de kwaliteit van de activiteit gewaarborgd.
  • We gaan er vanuit dat op de locaties waar onze medewerkers komen, de geldende RIVM regels in acht worden genomen. Mocht de veiligheid er onverhoopt niet zijn en niet opgelost kunnen worden, dan zit er voor onze medewerker niets anders op dan te vertrekken. De kosten voor de activiteit moeten dan helaas wel in rekening worden gebracht.

We staan ook in deze periode voor je klaar om onze expertise te delen. We gaan voor een goede samenwerking, en bovenal voor een goede gezondheid. Alleen samen krijgen we corona eronder.

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met je contactpersoon bij de CED-Groep.

x