L 7234

Aanvullend cursusaanbod Teach Like a Champion

Het leerproces van je leerlingen begint bij jou. Met jouw kwaliteiten maak jij het verschil. Als jij je competent voelt, zie je dat terug in je groep én de resultaten. Wil je aankomend schooljaar jouw vaardigheden versterken? CED-Groep werkt momenteel aan een uitbreiding van het cursusaanbod voor de succesvolle cursus 'Teach Like a Champion'. Wil je op de hoogte blijven van ons nieuwe Teachaanbod waarin steeds een kernuitdaging bij het vormgeven van een goede les centraal staat? Laat dan jouw gegevens achter.

Overzicht nieuwe cursusmodules:

1. Hoge verwachtingen en werken aan karakter en vertrouwen:

Een goed klascultuur met duidelijke klassenregels, routines en afspraken schept de voorwaarden om tot effectieve en opbrengstgerichte lessen te komen. In deze cursus wordt concreet ingegaan op Teach-technieken waarmee je werkt aan goede balans tussen “duidelijk zijn” en een goede relatie opbouwen met je leerlingen.

2. Controle van begrip:

Het verschil tussen “Ik heb ze uitgelegd” en “Ze hebben het begrepen” is een van de belangrijkste uitdagingen voor een leerkracht. Voortdurend alert zijn op Controle van begrip zorgt ervoor dat je als leerkracht goed zicht krijgt op het leerproces van leerlingen en in kunt gaan op eventuele misverstanden

Als je wilt dat al je leerlingen (soms lastige) leerstof onder de knie krijgen is het van belang dat je grip krijgt op manieren om Controle van begrip systematisch tijdens je lessen in te zetten.

In deze cursus wordt ingegaan op manieren waarop je als leerkracht “zicht kunt krijgen op het begrip” van leerlingen en op een effectieve manier kunt ingaan op fouten die leerlingen tijdens het leerproces maken.


3. Studiehouding

Om leerlingen te help en tot goede resultaten te komen is het van belang dat dat je als leerkracht in staat bent om hen zo goed mogelijk te motiveren en ondersteunen. In deze cursus gaan we aan de slag met een zevental technieken uit Teach 2.0 waarmee je de lat hoog kunt leggen voor je leerlingen en waarmee je zorgt voor een positieve betrokkenheid.

4. Systemen en routines

Een van de belangrijkste bouwstenen voor een succesvolle klas is een systeem van effectieve systemen en routines.

Of het nu gaat om wel of geen hand op steken, materialen uitdelen, klassengesprekken of in een rij gaan staan. Als leerlingen weten hoe ze dat op de juiste manier moeten doen valt daar veel winst mee te behalen. Dit gaat echter niet van zelf en stapsgewijze invoering van routines is gebaat bij veel oefenmomenten voor zowel de leerlingen als de leerkracht.

In deze korte cursus gaan we in op de technieken die je daarbij kunnen ondersteunen en de wijze waarop je die in je klas kunt uitvoeren.


5. Ratio

Om leerlingen echt uit te dagen is het van belang dat je als leerkracht je instructie zo geeft dat je je leerlingen maximaal uitdaagt om na te denken en actief mee te dien aan de les. We noemen dit deelname- en denkratio,

In deze cursus gaan we in op technieken die daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren in je klas. Diepgang in je lessen kun je verkrijgen door discussie, goede vragen te stellen of kwalitatief goede schrijfopdrachten te geven.

Wat we bieden:

check

Kennis van bewezen technieken die bijdragen aan de prestaties van leerlingen

check

Inzichten in toepassing van de technieken door reflectie op voorbeelden van excellente Teach-leerkrachten

check

Na afloop van de cursus kun je de technieken direct toepassen in de praktijk

Binnenkort beschikbaar

Wil je een seintje wanneer het nieuwe cursusaanbod 'Teach Like a Champion' beschikbaar is? Laat het ons weten.
x