Groep5 398

Technieken in de praktijk; Digitale Drempel

Dit blog is geschreven door Maaike Palmbergen-Poulus, onderwijsadviseur bij de CED-Groep, op basis van blogs van Teach Like a Champion auteur Doug Lemov.

Continuïteit, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Dit zijn belangrijke termen in het onderwijs. In je online lessen kan je dit ook bereiken. Bij asynchroon leren wat moeilijker dan bij synchroon leren (zie uitleg in de vorige blog), maar elke leerkracht doet momenteel zijn uiterste best. Alleen dat al is iets om trots op te zijn!

Een van de Teachtechnieken die bijdraagt aan continuïteit, verbondenheid en verantwoordelijkheid en die ook in online lessen goed uitvoerbaar is, is techniek 45 ‘Drempel’. Begroet de leerlingen als ze de digitale klas binnenkomen. Vooral bij synchroon leren is dit goed uitvoerbaar, aangezien de leerlingen één voor één binnendruppelen in een online leeromgeving. De leerkracht kan ze dan op dezelfde manier begroeten als hij het in het echt zou doen.

Ook bij asynchroon leren is het belangrijk om de leerlingen te begroeten. Hierbij is het van belang om dit op de manier te doen zoals de leerlingen van je gewend zijn. De leerlingen moeten zich door de begroeting verbonden voelen met de leerkracht en onderdeel van het team. Het moet normaal voelen ook al is het voor de meeste leerlingen een heel rare situatie. Gebruik hierbij termen die je altijd gebruikt in je klas. Als je een groepsnaam of bepaalde rituelen hebt, gebruik die dan ook bij het online begroeten van je klas. Maak niet een te uitgebreid ‘ding’ van de begroeting. Het moet warm en kort zijn, zodat de leerlingen daarna snel aan het werk kunnen gaan. Gezien de korte aandachtsspanne bij online leren is dat belangrijk. Het is misschien onwennig in het begin, maar zorg er ook voor dat je echt in de camera kijkt als je de leerlingen begroet, zo komt het nog echter over en voelen ze zich nog meer verbonden. Denk er tenslotte aan dat je niet start met een PowerPoint op het scherm, maar met jezelf. Anders wordt afstandsleren afstandelijk.

Door de drempel goed in te zetten maak je direct duidelijk: we doen het met z’n allen, ik vind het fijn en belangrijk dat je er bent en ik zie dat je je best doet. Continuïteit, verbondenheid en verantwoordelijkheid!

Logo in rondje

Wil je ook digitaal aan de slag met Teach-technieken?

Onze adviseurs kunnen je helpen bij het inzetten van technieken op afstand. Neem voor vragen contact op met Carla van Doornen.

x