L 7188

Het lesgeven op afstand onder de knie krijgen - Twee manieren van leren

Er is de laatste dagen veel veranderd in wat er van leerkrachten gevraagd wordt. De Teachcommunity is wereldwijd overgegaan op online lesgeven en ook hier blijkt het nuttig te zijn om te kijken naar collega’s en inspiratie van ze op te doen.

De bruikbare ervaringen die dit oplevert beschrijft ook Doug Lemov in zijn blog. In zijn eerste blog maakt hij onderscheid tussen twee manieren van online leren: Synchroon en asynchroon.

Synchroon leren:
Het leren vindt plaats op hetzelfde moment, maar niet op dezelfde plek.

Asynchroon leren:
Het leren vindt niet plaats op hetzelfde moment en ook niet op dezelfde plek.

Synchroon leren is als we allemaal op het zelfde moment leren, maar op verschillende plekken zijn. Bij asynchroon leren leren we niet op dezelfde plek en ook niet op dezelfde tijd. Je klas een werkblad opsturen met opgaven dat ze je terug moeten sturen of een les opnemen die de leerlingen kunnen kijken wanneer het uitkomt zijn voorbeelden hiervan.

In beide gevallen moet de leerkracht denken aan drie verschillende soorten informatie die verzameld of aangeboden moet worden.

1. Verantwoordelijkheid:
Maken de leerlingen hun werk en letten ze op?

2. Ratio:

Leerlingen moeten hun antwoorden kunnen vergelijken met klasgenoten om te kijken hoe ze het doen ten opzichte van anderen en om nieuwe ideeën op te doen om zichzelf te ontwikkelen. In een normale situatie zouden Draai en Praat, discussies en werk in beeld hiervoor worden ingezet. In een online setting is het ook van belang dat leerlingen de mogelijkheid krijgen ideeën uit te wisselen

3. Controle van begrip:
De mate waarin de leerlingen de lesstof hebben begrepen bepaalt hoe de les verder gaat. Dit is zeker ook waar voor online lesgeven, maar ook erg lastig.

Het beste voor leren op afstand is een combinatie van synchroon en asynchroon. Waarschijnlijk is het technisch en logistiek ingewikkelder om les te geven in een synchrone setting, ook omdat de aandachtsspanne een belangrijke rol speelt. Het is voor iedereen moeilijk om langer dan een uur geconcentreerd te blijven tijdens een online les.

Toch is synchroon leren heel belangrijk omdat het ervoor zorgt dat de leerlingen en de leerkracht met elkaar verbonden zijn. Het is voor veel leerlingen op het moment erg belangrijk om hun leerkracht live te zien en zich onderdeel te voelen van de groep. Ook kan de leerkracht tijdens synchroon leren direct antwoord geven en toetsen.

Asynchroon leren is daarentegen makkelijker te ontwerpen en uit te voeren. Er kan bij asynchroon leren veel worden geoefend en moeilijkere opdrachten gegeven worden, maar voor het aanleren van nieuwe stof is het minder geschikt. Asynchroon leren is veel meer eenrichtingsverkeer waarbij er geen mogelijkheid is voor feedback vanuit de leerlingen. Zelfstudie door het kijken van video’s en het ontvangen van opdrachten kan voor veel leerlingen voor problemen zorgen. De leerkracht heeft dan andere middelen nodig om te weten waar de leerlingen tegenaan lopen.

Vandaar dat online leren eigenlijk een beetje van allebei moet bevatten. De mate waarin meer gekozen wordt voor synchroon of asynchroon hangt af van de leeftijd van de leerlingen, het onderwerp en vooral ook de mate waarin de leerkracht en de leerlingen al ervaring hebben met online leren en zich er goed bij voelen. Iedereen is op dit moment online leren aan het opstarten en aan het uitzoeken. Daarom is het nu het belangrijkste om het eenvoudig te houden. Er is nog genoeg tijd om te leren om diverse online platforms tegelijk te gebruiken en nieuwe functionaliteiten te ontdekken, maar voor nu is het het belangrijkst om leerlingen in een routine te krijgen waarin ze in deze bijzondere tijd toch productief zijn en zich nog steeds een deel van de klas voelen. Het opbouwen van een basis heeft nu de prioriteit. Daarbij is een beetje synchroon leren ook belangrijk, al is het alleen maar om ervoor te zorgen dat de leerlingen eraan wennen om mee te doen met een live les, zodat je deze routine later kan uitbouwen.

Bron: https://teachlikeachampion.com/blog/feedback-and-accountability-loops-for-online-classes/

We zullen de komende tijd meer tips gaan delen en zijn benieuwd naar de ervaringen!

Meer lezen over onderwijs op afstand? Bekijk dan onze pagina met tips voor onderwijs op afstand.

Logo in rondje

Heb je vragen?

Neem contact op met Carla van Doornen.

x