Les Nieuwsbegrip Capelse School Vereniging047 1

De rol van de leraar bij begrijpend lezen

Goed kunnen begrijpend lezen is een belangrijk ingrediënt voor schoolsucces, maar over de beste aanpak voor begrijpend leesonderwijs bestaan verschillende inzichten. Hoe je het ook bekijkt: er is een cruciale rol weggelegd voor de leraar.

Nu begrijpend lezen op de NPO-menukaart is opgenomen, is er de gelegenheid om begrijpend lezen écht aan te pakken!

Hoe pakken we het aan?

In het geven van de beste begrijpend leeslessen (bijvoorbeeld met Nieuwsbegrip) is de hoofdrol weggelegd voor de leraar. Komt die rol onvoldoende uit de verf, dan missen de leerlingen belangrijke technieken bij het leren doorgronden van teksten die ook bij andere vakken van pas komen. Onze begrijpend leesadviseurs weten welke leesdidactiek wetenschappelijk bewezen effectief is én enthousiasmeren het hele team. Stap 1 is om inzicht te krijgen in de leerkrachtvaardigheden en de leerlingdata. Met behulp van een nul-meting (klassenobservaties en toetsgegevens) maken we een gedegen analyse en verbeterplan. We trainen de leerkrachten in het geven van de beste lessen én leiden een taalcoördinator op om het stokje later zelf over te pakken. We gaan ook na of alle onderdelen voldoende aan bod komen om de lessen effectief te maken. Kortom, we maken van begrijpend lezen een echt speerpunt!

Logo in rondje

Meer weten?

Neem contact op met Carla van Doornen.

x