Groep5 398

Nieuwsbegrip - Jouw vragen rond de M-toets beantwoord

Als leerlingen niet of nauwelijks op school zijn geweest, neem je dan LVS-toetsen af? Scholen buigen zich massaal over die vraag. Natuurlijk ben je benieuwd hoe je leerlingen er nu voor staan. Je hebt deze informatie ook nodig om te kunnen sturen.

Moeten we wel toetsen?

Als je ons vraagt of toetsen een goed idee is, dan is het antwoord volmondig ja. De informatie van een methodeonafhankelijke toets, aangevuld met methodetoetsinformatie én je observaties bij het actief lezen van de leerlingen, maakt dat je de lessen beter af kunt stemmen op het niveau.

Gratis brochure

In de brochure '(Her)start basisscholen en de LVS-toets begrijpend lezen' geven we aan hoe je de toetsresultaten moet interpreteren en hoe je vervolgens het leesonderwijs (opnieuw) inricht. Ook geven we vijf tips om de lat hoog te leggen.

Download brochurex