BB 597 1

Kriebels in De Vreedzame School

Een gezonde kijk op relaties en seksualiteit en een open en assertieve houding; dat gun je iedere leerling! Maar hoe besteed je op een passende manier aandacht aan dit soms gevoelige thema, en hoe pas je dit in in je lesrooster?

Goed nieuws voor scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs! Met ‘Kriebels in De Vreedzame School’ kun je als vreedzame school sociale ontwikkeling, groepsvorming, burgerschap en seksuele vorming in één jaarprogramma aanbieden.

Kriebels in De Vreedzame School in het kort

 • Door Kriebels toe te voegen aan DVS krijgt ook dit laatste deel van de psychosociale ontwikkeling invulling binnen De Vreedzame School. Dat maakt De Vreedzame School een programma met integrale aandacht voor burgerschap, groepsvorming, sociale en seksuele ontwikkeling en diversiteit.
 • Een intake om zorg te dragen voor een verantwoord invoerproces dat recht doet aan jullie beginsituatie.
 • Seksuele vorming op vreedzame wijze vormgeven.
 • Seksuele vorming in een doorlopende leerlijn en in samenhang met DVS, waarmee het normaliserend werkt.
 • Minder plannen en organiseren.
 • Begeleid invoeren middels e-learning, training en handzame materialen.
 • Aanvullende opties voor ondersteuning rondom ouders en/of draagvlakontwikkeling binnen het schoolteam.

Kriebels in De Vreedzame School, wat is dat?

Door de lessen van De Vreedzame School (van CED-Groep) en Kriebels in je buik (van Rutgers) te combineren tot een doorgaande leerlijn, werk je aan zowel democratisch burgerschap als seksuele vorming en diversiteit. Je integreert seksuele vorming in je burgerschapsprogramma. Daardoor krijgt seksuele vorming een logische plek in het lesrooster op je school. De gedeelde uitgangspunten van beide aanpakken zorgen voor een mooie samenhang en meer effect!

Inhoud van het pakket

 • Intake
 • Handreikingen en leerlijn Kriebels in De Vreedzame School
 • E-learning over seksuele ontwikkeling (individueel te volgen)
 • Teamtraining over attitude, seksuele vorming, signalering en lesgeven over dit thema
 • Evaluatie
 • Eventueel aanvullende diensten, zoals oudervoorlichting, training van de IB'er of individuele leerkrachten, of een additionele teamtraining

Hoe kan ik meedoen?

Maak je interesse aan ons kenbaar via onderstaand formulier. Wil je eerst meer weten, neem dan contact op via devreedzameschool@cedgroep.nl.

Ik wil Kriebels in De Vreedzame School!

Vul het formulier in

Wil je meer weten over Kriebels in je buik van Rutgers, bekijk onderstaande video

x