handenschudden

Handen ineen voor aantoonbare resultaten en gelijke kansen

CED-Groep en Bureau ICE hebben de handen ineengeslagen voor betere onderwijsresultaten in het primair onderwijs en de borging daarvan. Bureau ICE wil eerlijk inzicht geven in ieders ontwikkeling van kennis en talent vanuit de gedachte dat ieder kind zich zo goed mogelijk moet kunnen ontwikkelen. Onafhankelijk van achtergrond of omgeving. Precies daar vinden de CED-Groep, met de datagestuurde werkwijze OGW4D voor po en so/sbo, en Bureau ICE elkaar.

Deze samenwerking levert een complementair geheel op. De kennis en kunde van Bureau ICE sluit naadloos aan op die van de CED-Groep en samen bereiken we meer. Want 'Opbrengsten verwacht je niet, die organiseer je'. Zo verbeteren we de resultaten, zo benutten we de data optimaal en zo halen we de juiste informatie uit de toetsuitslagen. Dit betreft niet alleen basisvaardigheden als taal en rekenen maar bijvoorbeeld ook gedrag. Uitgangspunt is dat alles begint met het hebben van hoge verwachtingen van de leerlingen en het formuleren van ambities op schoolniveau. Zo krijgen alle leerlingen een passend aanbod dat aansluit op de schoolambities.

Samen met Bureau ICE werken we nog gerichter aan kansrijk onderwijs om het onderste uit de kan te halen, zodat kinderen in het primair onderwijs maar ook onderwijsprofessionals hun hele potentie kunnen benutten. Bureau ICE ontwikkelt en verzorgt toetsen voor het primair onderwijs, de CED-Groep zet de resultaten om naar de praktijk met opbrengstgerichte aanpakken op basisscholen. Een educatieve bundeling van krachten voor het beste en duurzaamste resultaat!

Lees hier meer over
Opbrengstgericht werken in 4D

Logo bureau ice rgb
Logo in rondje

Meer weten?

Wil je met jouw school een mooi resultaat neerzetten en uit alle leerlingen het optimale halen? Neem dan contact op met Hanke Geurts (unitmanager) en vraag naar de mogelijkheden.

Direct contact
x