groep5 433

Onderzoek naar Taakspel: doe je mee?

Het implementatietraject van Taakspel is onlangs vernieuwd. Hiermee is Taakspel geselecteerd voor een onderzoeksprogramma voor veelbelovende interventies van het Nationaal Programma Onderwijs. We zijn hiervoor op zoek naar basisscholen met minimaal vier klassen in groep 3 t/m 8. Doe je mee?

Met Taakspel besteedt de leerkracht vooral aandacht aan gewenst gedrag. Daardoor ontstaat een positief en veilig klassenklimaat. Het implementatietraject van Taakspel is onlangs vernieuwd. Hiermee zijn we geselecteerd voor een onderzoeksprogramma voor veelbelovende interventies van het Nationaal Programma Onderwijs.

We zijn op zoek naar basisscholen met minimaal vier klassen in groep 3 t/m 8. Doe je mee?

Wat is Taakspel?

Taakspel geeft leerkrachten een krachtig middel in handen om het taakgerichte gedrag van leerlingen in de klas te laten toenemen en het regelovertredend gedrag te verminderen. Het wordt drie keer per week in teamverband gespeeld tijdens de reguliere lessen.

Waarom een onderzoek?

Bij het invoeren van Taakspel op school hoort een implementatietraject. Dat traject hebben we onlangs vernieuwd. Hiermee zijn we geselecteerd voor een onderzoeksprogramma voor veelbelovende interventies van het Nationaal Programma Onderwijs. In schooljaar 2023-2024 wordt de effectiviteit van Taakspel opnieuw onderzocht, door KBA Nijmegen en Praktikon B.V..

Voorwaarden voor deelname

We zijn op zoek naar basisscholen met minimaal vier klassen in groep 3 t/m 8. Het is belangrijk dat de leerlingen en leerkrachten op de school nog niet eerder met Taakspel hebben gewerkt.

Hoe ziet het traject eruit?

Als jullie school geselecteerd wordt voor het onderzoek, gaan we in twee klassen Taakspel implementeren. Daarvoor volgen twee leerkrachten het implementatietraject. Het traject duurt één schooljaar en bestaat uit:

 • twee trainingsbijeenkomsten
 • een e-learning
 • zes klassenconsultaties

Wat levert het op?

 • We leiden op de school een interne Taakspelbegeleider op. Deze begeleider volgt ook de trainingsbijeenkomsten en de e-learning en wordt door onze adviseur begeleid bij het uitvoeren van klassenconsultaties in de school.
 • De kosten voor het implementatietraject worden vergoed en de benodigde materialen worden gratis geleverd.
 • Jullie ontvangen een financiële vergoeding voor deelname aan het onderzoek en een rapportage van de onderzoeksresultaten op jullie school.
 • Omdat er een wetenschappelijk onderzoek gekoppeld is aan dit project, dragen jullie tegelijkertijd bij aan het verkrijgen van nieuwe inzichten over de effecten van Taakspel. Dat helpt onderwijsprofessionals om onderbouwde keuzes te maken in de praktijk.

Wat verwachten we?

Voor de implementatie van Taakspel is het belangrijk dat alle onderdelen van het traject gevolgd worden. Alleen dan kunnen we Taakspel goed uitvoeren en onderzoeken. Dat betekent dat twee leerkrachten en een intern begeleider zich inzetten om het traject gedurende een schooljaar volledig te volgen.

Daarnaast vragen we om deelname aan de onderzoeksactiviteiten. Deze worden uitgevoerd in de twee klassen die Taakspel implementeren en in twee controleklassen op dezelfde school. In totaal werken jullie dus met vier klassen mee aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit:

 • een voormeting
 • nameting
 • aanvullende lesobservaties
 • interviews en vragenlijsten.
We stellen met de deelnemende scholen een samenwerkingsovereenkomst op.

Goed om te weten

 • Uit alle aanmeldingen worden random scholen geselecteerd voor deelname. Het kan dus zijn dat jullie school niet geselecteerd wordt voor het onderzoek. Jullie kunnen in dat geval wel op eigen kosten Taakspel implementeren. We zullen jullie dan verder informeren over de mogelijkheden.
 • De klassen die Taakspel implementeren en de klassen die als controleklassen meewerken, worden in het kader van het onderzoek ook random geselecteerd. Het is dus niet mogelijk om zelf klassen of leerkrachten te selecteren.

Meer informatie of aanmelden?

Wil je meer informatie of heb je aanvullende vragen? Neem dan contact op met Natascha Schreurs-Kuipers (n.kuipers@cedgroep.nl). Aanmelden voor het onderzoek kan via onderstaand formulier.

Heb je interesse om mee te werken aan dit onderzoek?

Meld jouw school dan aan via onderstaand formulier. We nemen contact met jullie op over het vervolg.

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’ van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Meer informatie over dit onderzoeksprogramma kunt u vinden op de website van NRO. De effectmeting wordt uitgevoerd naar in totaal 14 kansrijke interventies in het po en vo, hiervoor wordt een groot aantal scholen geworven. Het zou daarom kunnen dat uw school ook door andere interventies wordt benaderd voor deelname aan de effectmeting.

LOGO NRO
Taakspel 1000 500 px
x