Stoelen

Olympia College, Rotterdam: Waar perspectief en potentieel samenkomen

In het hart van Rotterdam bevindt zich Olympia College, een school die al ruim 20 jaar bestaat en waar verschillende fusies hebben plaatsgevonden. De belangrijkste fusie bracht het vmbo en de praktijkschool samen, waardoor leerlingen meer mogelijkheden kregen en een breder perspectief ontwikkelden. Hoe benut je het potentieel van iedere leerling? Ondanks de grote niveauverschillen binnen de groepen? Lees de ervaringen van teamleider Marcel Verbij.

Het belang van perspectief

Marcel benadrukt het belang van perspectief. 'De leerlingen met een pro-indicatie kunnen hier het praktijkonderwijs doorlopen en daarna uitstromen naar werk of een mbo-entreeopleiding. Pro-leerlingen die wat meer in hun mars hebben, kunnen tussentijds doorstromen naar een vmbo-setting.' Daarnaast heeft de school ook een internationale schakelklas (ISK). Hier verblijven geïndiceerde leerlingen voor pro maximaal twee jaar, voordat ze doorstromen naar een reguliere pro-klas of het mbo, afhankelijk van factoren zoals leeftijd.

Het potentieel van iedere leerling benutten

Gezien de grote niveauverschillen binnen de groepen, is differentiatie een essentiële uitdaging binnen Olympia College. Dit geldt zowel op het pro als op het vmbo. Ook in de ISK zijn grote niveauverschillen. Marcel: 'In de ISK hebben we zelfs twee analfabetengroepen voor leerlingen die nog nooit onderwijs hebben gehad en nog geen schrift beheersen.' Het team van docenten bij Olympia College toont een grote betrokkenheid bij deze leerlingen. Het potentieel van iedere leerling benutten en hen op de juiste plek te krijgen. Daar streven ze naar.

Differentiëren: een zoektocht

Olympia College heeft altijd veel aandacht besteed aan differentiatie om de niveauverschillen binnen de groepen aan te pakken. Ondanks deze inspanningen gaven docenten aan dat ze behoefte hadden aan meer middelen om hun differentiatievaardigheden te verbeteren. In hun zoektocht naar een geschikte training kwam Olympia College uit bij de CED-Groep, waarbij Marcel aangeeft: 'Er speelde ook mee dat we meer wilden gaan doen met activerende werkvormen. Deze dragen bij aan meer motivatie en een betere verwerking van de stof. En de stof beklijft beter. Uiteindelijk kwamen we terecht bij een training Teach Like a Champion.'

Activerende werkvormen dragen bij aan meer motivatie en een betere verwerking van de stof. En de stof beklijft beter. Uiteindelijk kwamen we terecht bij een training Teach Like a Champion.

Marcel Verbij, teamleider Olympia College, Rotterdam

Kijken bij elkaar

De training omvatte bijeenkomsten en opdrachten in de eigen klassen. Docenten kregen feedback en werden gestimuleerd om bij elkaar in de klas te kijken. Dit was een belangrijke stap, aangezien Marcel al lang pleit voor intercollegiale observaties: 'Ga bij elkaar kijken, want ik zie zoveel mooie dingen, jullie hebben zulke goeie ideeën en lessen!'

Differentiatie binnen en buiten de klas

Om differentiatie verder te ontwikkelen, zet Olympia College verschillende vormen van differentiatie in, zowel binnen als buiten de klas. Een effectieve methode is het koppelen van lesuren, waarbij twee klassen op hetzelfde uur hetzelfde vak hebben. Daarnaast hebben leerlingen van leerjaar 1 en 2 wekelijks twee uur keuzewerktijd, zowel in het vmbo als het pro. Marcel legt uit: 'Elke leerling krijgt de mogelijkheid om te werken aan wat op dat moment het meest nodig is. De mentor bepaalt momenteel vaak de invulling, maar er wordt gestreefd naar meer overleg met de leerlingen. De keuzewerktijd kan variëren van rekenen en taal tot trainingen gericht op zelfvertrouwen en faalangstreductie. We merken dat de keuzewerktijd echt helpt om individuele groei te bevorderen.'

Frisse perspectieven

De CED-Groep speelt een waardevolle rol bij het differentiëren in de praktijk. Ze brengen kennis, expertise en frisse perspectieven in de organisatie. Bovendien benadrukt Marcel de toegevoegde waarde van adviseur Maarten Jiskoot. 'Maarten is analytisch en in staat om de vinger op de zere plek te leggen. Hij herkent het potentieel van onze docenten.'

Maarten is analytisch en in staat om de vinger op de zere plek te leggen en het potentieel van onze docenten te herkennen.

Marcel Verbij, teamleider Olympia College, Rotterdam

De opbrengsten op de lange termijn

Marcel benadrukt dat de opbrengsten van differentiatie niet alleen gemeten moeten worden aan de hand van directe cijferresultaten, maar vooral op de lange termijn. 'Bij opbrengstgericht werken willen mensen vaak snel resultaat zien, maar ik kijk liever naar opbrengsten op de lange termijn. Leerlingen kunnen pas later echt bloeien, bijvoorbeeld als ze terugkomen en vertellen dat ze treinmachinist zijn geworden. Voor mij gaat het niet alleen om cijfers, maar vooral om algemene vaardigheden zoals communicatie, probleemoplossing, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Die vormen de basis voor deze leerlingen.'

Grote stappen gezet

In het streven naar effectieve differentiatie heeft Olympia College grote stappen gezet. Door het implementeren van verschillende vormen van differentiatie, zoals het koppelen van lesuren en de keuzewerktijd, worden leerlingen gestimuleerd om op hun eigen niveau te werken en hun potentieel te benutten. Hoewel er uitdagingen zijn, zoals het doorbreken van docentenroutines en het creëren van continuïteit, blijven de docenten vastbesloten om het beste onderwijs aan te bieden aan hun diverse groep leerlingen.

Ook aan de slag met differentiëren in het vo?

In de webshop: Differentiëren in de praktijk
Bekijk het boek
x