Rocket with English po 1

Sterren in Engels dankzij Rocket with English

‘Gedifferentieerd Engels onderwijs. Meer plezier en motivatie. Betere resultaten. Dit is precies wat ik zoek,’ dacht schoolleider Matthijs van Reij toen hij Rocket with English ontdekte op een congres. Wereldburgerschap staat hoog op de agenda van CBS Loysder Hoek. De Engelse taal hoort daar helemaal bij. Wat zijn de bevindingen na het eerste jaar Rocket with English?

Als een raket
Dat Engels serious business is, zie je goed terug in de school. Zo beginnen de Engelse lessen al in groep 1 aan de wereldburgers in de dop. Verder ontvangt de school jaarlijks internationale PABO-studenten, zodat leerlingen naast luisteren en schrijven ook kunnen oefenen met het spreken van Engels. Ook heeft CBS Loysder Hoek een samenwerkingsschool in Kaapstad, waarmee zij in het Engels uitwisselen. Reden genoeg dus om te willen dat het Engelse onderwijs als een raket gaat. De sleutel: goede toetsen en differentiëren, in combinatie met de juiste materialen.

Beetje snappen, beetje uitdagen
Adviseur Bart van den Elzen heeft de school begeleid bij de invoering van Rocket with English. Twee keer per jaar vindt een meetmoment plaats met TOEFL-toetsen. ‘Dit zijn echt de beste toetsen die er zijn,’ vertelt Bart. ‘En zo belangrijk. Want op die manier kun je precies vaststellen wat het niveau van een leerling is.’ Zo ontdekte de school dat veel leerlingen al heel ver zijn, soms zelfs al op B1-niveau. ‘Een aantal leerlingen uit groep 6 krijgt nu instructies en lesmateriaal dat eigenlijk hoort bij groep 8,’ vult Matthijs aan. ‘Het is zo mooi dat we nu precies op dat punt kunnen aansluiten dat de leerling het een beetje snapt, maar ook een beetje uitdaging krijgt.’

Rocket with English Matthijs van Reij

Matthijs van Reij, schoolleider CBS Loysder Hoek

‘We ontdekten dat veel leerlingen al heel ver zijn. Soms zelfs al op B1-niveau.’

Matthijs van Reij, schoolleider CBS Loysder Hoek, Leusden

Niveau en interesse hand in hand
‘Het mooiste van Rocket with English vind ik dat we Lexile-scores krijgen, dus de AVI-niveaus in het Engels,’ zegt Matthijs. ‘Hier kunnen we ons lesmateriaal op inrichten. Na de eerste toetsen hebben we een Engelse bieb opgezet, die is gesorteerd op die Lexile-niveaus. Zo weet een kind precies welk boek past bij zijn ontwikkeling. En dan is het alleen nog de vraag: waar heb je zin in? Orkanen of de Vikingen?’ Ook hebben ze toegang tot luisterboeken en online lees- en luistervaardigheidsoefeningen.’ Het niveau en de persoonlijke voorkeur van het kind zijn dus leidend. Bart: ‘En dan zie je het plezier toenemen, ook bij de leerkrachten.’

Ontspannen lesgeven
Toen Mathijs Rocket with English introduceerde en besloten werd om de methode meer los te laten, waren er wel wat zorgen in het team. Bijvoorbeeld: als de methode naar de achtergrond verdwijnt, dan hebben we geen methode-toetsresultaten meer. ‘Maar de lesstof en de toetsen sloten al niet aan, kinderen zijn vaak al veel verder,’ zegt Matthijs. De school werkt nu met de score-reports die inzoomen op de ontwikkeling van de leerlingen. ‘De ontwikkeling wordt met de assessments van TOEFL heel mooi zichtbaar.’

De leerkracht als coach
‘Het leuke is: de lessen zijn eigenlijk veel meer ontspannen geworden,’ vervolgt Matthijs. ‘Wij hebben het zo georganiseerd dat de leerkracht als een coach instructies geeft in kleine groepjes. De leerlingen gaan zelf aan de slag met hun weektaak. Dat eigenaarschap is er. De leerkrachten vinden het nu fantastisch om te merken dat de kinderen het zo leuk vinden. Een aantal leerlingen leest zelfs ook thuis in het Engels. Dat is nog eens intrinsieke motivatie.’

‘Je ziet het plezier toenemen, ook bij de leerkrachten.’

Bart van den Elzen, innovatie- en organisatieadviseur primair onderwijs, CED-Groep

Wat vraagt de implementatie?
Bart heeft een aantal online bijeenkomsten georganiseerd, waarin hij het team mee heeft genomen in de TOEFL-testen en de inzet van passende lesmaterialen. Verder is hij een vraagbaak voor het team, sparringpartner voor Matthijs en een schakel tussen de school en Goal Testing, de leverancier van de TOEFL-testen. Matthijs: ‘Begin volgend schooljaar is een workshop gepland om samen met hem de resultaten van dit jaar te duiden. Wat kunnen we nog aanscherpen?’

De innovaties gaan door
De eerste Engelse stapjes zetten de leerlingen met behulp van Newswise, het Engelstalige broertje van Nieuwsbegrip dat is in te zetten naast Rocket with English. Aan de hand van actuele onderwerpen geven leerkrachten gedifferentieerd Engels leesonderwijs op drie niveaus. Door de Lexile-niveaus toe te voegen aan Newswise, is er nog meer differentiatie mogelijk. ‘Newswise is ook een product van de CED-Groep. Ik heb het idee intern al voorgelegd. En ja, we gaan de Lexile-niveaus toevoegen,' besluit Bart.

Met subsidie
Natuurlijk hoef je je methode niet (helemaal) los te laten. Er zijn verschillende manieren om Rocket with English te organiseren en te implementeren binnen jullie onderwijs. Wist je dat er ook subsidie beschikbaar is voor Rocket with English?

Wil je ook beter Engels onderwijs?

Ga als een raket
Ja, vertel me meer
x