L 7090

Rocket with English - gedifferentieerd Engels onderwijs po

Wil je meer gedifferentieerd werken met Engels, het plezier en de motivatie bij leerlingen vergroten en hogere leeropbrengsten halen? Maak dan gebruik van de subsidie Internationalisering funderend onderwijs en van ons vernieuwde aanbod op Engels. We begeleiden je zowel bij het aanvragen van de subsidie als bij het vervolgtraject. Rocket with English: gedifferentieerd Engels onderwijs!

Rocket with English

Rocket with English is een samenwerking tussen CED-Groep, OPO Hof van Twente en Goal Testing. Het doel: scholen in het po en vo helpen om het Engels onderwijs krachtiger te organiseren. De verschillen tussen leerlingen zijn overduidelijk. Toch wordt in veel Engelse lessen niet of nauwelijks gedifferentieerd lesgegeven. Hoe maak je een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs mogelijk? Rocket with English maakt dit makkelijk.

LOGO Rocket with English

Gedifferentiëerd Engels onderwijs

De verschillen tussen leerlingen zijn overduidelijk. Toch wordt in veel Engelse lessen niet of nauwelijks gedifferentieerd lesgegeven. Om te kunnen omgaan met de verschillende niveaus in de klassen is het belangrijk dat de leraar instructie, leerstof, tempo en doelen kan aanpassen aan de behoeften van de leerlingen. Dat is geen gemakkelijke taak.

Hoe ondersteunen we jouw school?

We helpen je om het Engels onderwijs krachtiger te organiseren. Een eerste stap naar een gedifferentieerde aanpak van het Engels taalonderwijs: gedetailleerd inzicht in de verschillende taalniveaus van de leerlingen. Dit inzicht is nodig op het gebied van lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarvoor zetten we de TOEFL-assessments in (Test of English as A Foreign Language).

We trainen je schoolteam om:

  1. de data te kunnen verzamelen en duiden om vervolgens leerlingen in te delen in de juiste niveaugroep
  2. mee te denken bij de interventies die volgen op het duiden van de data en deze planmatig en structureel in het onderwijs in te bedden

'Elk kind neemt plaats in het lokaal dat aan zijn niveaugroep is toegewezen. Door het op deze manier te organiseren, sluiten de inhoud en het niveau aan bij het niveau van de kinderen. Dit verhoogt de leerwinst en het plezier!’

Bernardien Nijhof, directeur obs Stedeke

Wat levert dit op voor mijn school?

Met Rocket with English ben je als school beter in staat om elke leerling op zijn eigen niveau zo veel mogelijk te laten groeien. Hierdoor ervaart iedere leerling succes en stijgt de motivatie voor het vak Engels enorm. Naar welk niveau leerlingen ook doorstromen: hun Engels is op het maximale niveau. Leerkrachten krijgen veel materialen aangereikt, waar ze meteen praktisch mee aan de slag kunnen.

Win-win-win

Het aansluiten bij de juiste niveaus en bij de belangstelling van leerlingen heeft een groot effect op het plezier in leren én op de resultaten. De groei die de leerlingen behalen is groot. Door toetsing in te zetten voorafgaand aan leren, krijgt de leerkracht gedetailleerde informatie over de groep die hij voor zich heeft. Dit stelt hem in staat om te differentiëren in aanbod en niveau, zowel op groeps- als leerlingniveau. Win-win-win dus.

check

Differentiëren in aanbod en niveau

check

Grote groei bij leerlingen

check

Soepele overgang naar het vo

Motivatie verhogen

Het is duidelijk: differentiatie is van groot belang voor de motivatie, prestaties en het plezier van leerlingen. Ook aansluiten bij de belangstelling van individuele leerlingen en autonomie verhogen de motivatie. En omdat elke leerling in staat wordt gesteld om maximaal te groeien, levert het ook nog hogere gemiddelde prestaties op én ontstaat een internationaal gerichte houding. Hier profiteren ze meteen al van als ze de overstap maken naar het voortgezet onderwijs.

Op obs Brookschole is de toegenomen motivatie onder andere af te lezen aan de toegenomen vraag om Engelse boeken.

'Kinderen houden nu van Engels lezen. Ik moest een paar keer een nieuwe set boeken bestellen!'

Nadine Scherphof, directeur obs Brookschole, over Rocket with English

Subsidie beschikbaar

Er is subsidie van het Rijk beschikbaar voor deze aanpak. Deze subsidie is bedoeld om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak. We helpen je graag bij het doen van deze aanvraag.

Geïnteresseerd?

Stuur een mailtje naar engels@cedgroep.nl. We nemen dan vrijblijvend contact met je op en bespreken de mogelijkheden voor jouw school. Ook nemen we door hoe we je kunnen ontzorgen bij het indienen van de subsidieaanvraag.

Geef je snel op, want er zijn slechts 10 plekken beschikbaar.

-> Rocket with English is ook mogelijk in het voortgezet onderwijs.

LOGO Rocket with English
x