TB 850

Rocket with English - gedifferentieerd Engels onderwijs

Wil je meer gedifferentieerd werken met Engels, het plezier en de motivatie bij leerlingen vergroten en hogere leeropbrengsten halen? Maak dan gebruik van de subsidie Internationalisering funderend onderwijs en van ons vernieuwde aanbod op Engels. We begeleiden je zowel bij het aanvragen van de subsidie als bij het vervolgtraject. Rocket with English: gedifferentieerd Engels onderwijs!

Rocket with English

Rocket with English is een samenwerking tussen CED-Groep, OPO Hof van Twente en Goal Testing. Het doel: scholen in het po en vo helpen om het Engels onderwijs krachtiger te organiseren. De verschillen tussen leerlingen zijn overduidelijk. Toch wordt in veel Engelse lessen niet of nauwelijks gedifferentieerd lesgegeven. Rocket with English maakt dit makkelijk.

LOGO Rocket with English

Gedifferentieerd Engels onderwijs

Om te kunnen omgaan met de verschillende niveaus in de klassen is het belangrijk dat de leraar instructie, leerstof, tempo en doelen kan aanpassen aan de behoeften van de leerlingen. De eerste stap: gedetailleerd inzicht in de verschillende taalniveaus van de leerlingen. Dit is nodig op het gebied van lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarvoor zetten we de TOEFL-assessments in (Test of English as A Foreign Language).

TOEFL-assessments geven gedetailleerd inzicht in de verschillende taalniveaus van de leerlingen.

We trainen je schoolteam om:

  1. de data te kunnen verzamelen en duiden om vervolgens leerlingen in te delen in de juiste niveaugroep
  2. mee te denken bij de interventies die volgen op het duiden van de data en deze planmatig en structureel in het onderwijs in te bedden

Wat levert dit op voor mijn school?

Met Rocket with English ben je als school beter in staat om elke leerling op zijn eigen niveau zo veel mogelijk te laten groeien. Hierdoor ervaart iedere leerling succes en stijgt de motivatie voor het vak Engels enorm. Naar welk niveau leerlingen ook doorstromen: hun Engels is op het maximale niveau. Leerkrachten krijgen veel materialen aangereikt, waar ze meteen praktisch mee aan de slag kunnen.

Leerkrachten krijgen veel materialen aangereikt, waar ze meteen concreet mee aan de slag kunnen.

Win-win-win

Het aansluiten bij de juiste niveaus en bij de belangstelling van leerlingen heeft een groot effect op het plezier in leren én op de resultaten. De groei die de leerlingen behalen is groot. Door toetsing in te zetten voorafgaand aan leren, krijgt de leerkracht gedetailleerde informatie over de groep die hij voor zich heeft. Dit stelt hem in staat om te differentiëren in aanbod en niveau, zowel op groeps- als leerlingniveau. Win-win-win dus.

Waarom Rocket with English?

check

Differentiëren in aanbod en niveau

check

Grote groei bij leerlingen

check

Soepele overgang naar volgende studie

Subsidie beschikbaar

Er is subsidie van het Rijk beschikbaar voor deze aanpak. Deze subsidie is bedoeld om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak. We helpen je graag bij het doen van deze aanvraag.

Geïnteresseerd?

Stuur een mailtje naar engels@cedgroep.nl. We nemen dan vrijblijvend contact met je op en bespreken de mogelijkheden voor jouw school. Ook nemen we door hoe we je kunnen ontzorgen bij het indienen van de subsidieaanvraag.

Geef je snel op, want er zijn slechts 10 plekken beschikbaar.

-> Rocket with English is ook mogelijk in het primair onderwijs.

LOGO Rocket with English
x