Praktijkonderwijs vo

Doordacht Passend Lesmodel geeft structuur, voorspelbaarheid en inspiratie

Hoe ziet je les eruit, wat is het doel, welke instructie hoort daarbij, voor wie is dat voldoende en wie heeft nog extra hulp nodig? En aan het eind van de les een evaluatie. Dat is in een notendop waar het Doordacht Passend Lesmodel op neerkomt. Twee locaties van het Amsterdamse Kolom Praktijkcollege gingen ermee aan de slag. Mét resultaat.

‘Het lijkt vanzelfsprekend en het is geen hogere wiskunde maar je moet het wél doen.’ Ed van der Hooft is directeur van Kolom Praktijkcollege de Dreef in Amsterdam. Samen met de adviseurs van de CED-Groep, waar het Doordacht Passend Lesmodel -kort DPL- is ontwikkeld, is Van der Hooft het afgelopen schooljaar begonnen met implementeren van het model. ‘Wij zijn een school voor praktijkonderwijs’, gaat hij verder. ‘Het geeft onze leerlingen rust als dingen heel voorspelbaar zijn en als ze weten hoe de opbouw van een les is. Niet alleen bij rekenen en Nederlands maar ook tijdens de praktijklessen. Iedere DPL les is opgebouwd uit 4 fasen met een kop, een romp en een staart. En dat is heel fijn. Het geeft houvast en leerlingen weten waar ze aan toe zijn.’

Het is fijn om met z’n allen één gemeenschappelijke taal te spreken

Ed van der Hooft - Directeur Kolom Praktijkcollege de Dreef in Amsterdam

Teach like a Champion

Niet alleen de leerlingen van De Dreef zijn blij met het nieuw instructiemodel. Ook de collega’s zelf zijn erg tevreden. Voordat ze op Praktijkcollege De Dreef met DPL werkten, was er niet één vast model dat de docenten hanteerden. ‘Er werd eigenlijk heel divers lesgegeven’, zegt Van der Hooft. ‘Natuurlijk is individuele invulling mooi en moet er verschillen zijn. Maar de lessen en de instructies moeten wel voorspelbaar zijn en één lijn is ook fijn. Met de 4 fasen is die lijn er nu. Het is echt een middel om je lesdoelen te behalen en met z’n allen één gemeenschappelijke taal te spreken.’

Eenduidigheid in de lessen

‘En dat is belangrijk want docenten in het Praktijkonderwijs hebben een heel diverse achtergrond wat betreft werkervaring en vooropleiding’, zegt CED-adviseur Dirk Verhulst die scholen samen met zijn collega Rob Glandorf tijdens het DPL traject adviseert. ‘Wat ze wél met elkaar gemeen hebben, is hart voor deze bijzondere doelgroep in het onderwijs. Ze weten dat deze leerlingen veel kansen verdienen, maar vaak maar beperkt krijgen. En daar willen ze wat aan doen. Ondanks de tomeloze inzet wisselt de kwaliteit van de lessen soms sterk. Bijvoorbeeld doordat docenten anders zijn geschoold. De uitdaging is dus om eenduidigheid in de lessen te krijgen, de pedagogische ontwikkelingen van de docenten te stimuleren en het didactische model op zo’n school sterker neer te zetten.’

Leren door te doen

Wat ook sterk meespeelt, is de populatie op de scholen. Verhulst: ‘Leerlingen in het Praktijkonderwijs leren door te doen, hebben soms gedragsproblemen en kijken vaak negatief terug op hun basisschooltijd. Best een uitdagende doelgroep dus om goed les aan te geven. Hoe krijg je die leerlingen actief betrokken? De combinatie van DPL met producten als Teach Like a Champion, Breinsleutels en Coöperatief Leren draagt daar aan bij. Wat DPL daarnaast sterk maakt, is het maatwerk. We starten altijd met een nulmeting. Door op lesbezoek te gaan bij docenten, krijgen we een beeld van de kwaliteit van de lessen en weten we waar de accenten moeten liggen tijdens de trainingen die gaan volgen.’

Alle neuzen dezelfde kant op

Ook bij Praktijkcollege Noord in Amsterdam zijn ze dit schooljaar gestart met DPL. ‘Onze leerlingen hebben veel baat bij structuur, herhaling en herkenning’, vertelt directeur Sjaak de Ridder. ‘Wij wilden onze didactische aanpak afstoffen en nieuw leven inblazen. Daarnaast hebben we er de afgelopen 2 á 3 jaar veel nieuwe collega’s bij gekregen. Ook om die reden is het goed om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. In gesprek met het CED leek DPL ons wel wat. Soms lijkt iets heel vernieuwend maar dan is het meer iets bekends in een nieuw jasje. Dat is juist wel fijn. Tijdens de sessies zijn we eerst gaan kijken naar wat er allemaal al aanwezig was op onze school en wat we al wél doen. Aardig wat elementen van de start en de afsluiting van de les, hanteerden we al. Alleen niet overal eenduidig. Wat meer structuur zou ook goed zijn. De training is daar op aangepast.’

Veel gemotiveerder

Met de begeleiding vanuit het CED is De Ridder erg tevreden. ‘Heel helder, op maat en zeer concreet en meteen de volgende dag toepasbaar in de klas’. De opbrengst zit hem vooral in een gedeelde aanpak en een gezamenlijke kijk op de lessen. ‘Die was er voorheen niet en die is er nu wel’, zegt De Ridder. ‘We brengen lesbezoeken aan elkaars klas en we coachen elkaar. Daardoor is de samenwerking en de afstemming eenvoudiger geworden. Maar het belangrijkst zijn natuurlijk de leerlingen. Die zijn veel gemotiveerder en actiever tijdens de les. We zien dus echt dat het werkt.’

Heel helder, op maat en zeer concreet en meteen de volgende dag toepasbaar in de klas

Sjaak de Ridder - Directeur Praktijkcollege Noord in Amsterdam

Logo in rondje

Meer weten?

Benieuwd wat DPL voor jouw school kan betekenen? Neem contact op met Dirk Verhulst, innovatie- en organisatieadviseur voortgezet onderwijs.

Direct contact
x