TB 939

Doordacht Passend Lesmodel (DPL)

De vmbo-locatie van de Johan de Witt Scholengroep in Den Haag kan zeggen dat het Doordacht Passend Lesmodel (DPL) geen geheimen meer heeft. Adviseur Natasja Geise schoolde in totaal 35 docenten in dit model voor directe instructie. ‘En we gaan door’, vertelt teamleider Shovenar Garabitian. Wat is DPL precies en wat is het effect?

Het Doordacht Passend Lesmodel (DPL) is een model voor directe instructie en bestaat uit vier lesfasen. Het DPL onderscheidt zich van andere instructiemodellen door de verrijking met inzichten uit de neuropsychologie, technieken van Teach Like a Champion en coöperatieve werkvormen. ‘Een aantal docenten van deze school komt uit het basisonderwijs en is bekend met het directe instructiemodel. Zo is de interesse ontstaan’, vertelt Natasja. ‘Docenten kennen de lesfases wel uit hun lerarenopleiding, maar in de loop van de tijd verwatert het.’

Bewustwording
‘In welke fase van de les bied ik wat aan? Daar zijn de docenten zich nu weer goed bewust van’, zegt Natasja verder. ‘Ze vinden de actieve werkvormen interessant en ook bruikbaar in hun dagelijkse lespraktijk. Zo ontdekten ze dat docenten soms harder werken in de les dan de leerlingen. Die bewustwording is nodig om daar verandering in te brengen. Nu zetten zij allemaal hun leerlingen veel meer in een actieve leerstand.’

'Docenten zetten hun leerlingen nu veel meer in een actieve leerstand'

Natasja Geise, innovatie- en organisatiedviseur CED-Groep

Kwaliteit
‘Het werken met DPL willen we ook zeker levend houden,’ zegt Shovenar. ‘We zijn actief met onze kwaliteit bezig: wat doen we goed en wat kan nog beter? Hiervoor maakten we een kijkwijzer, waar we DPL ook in hebben opgenomen. Dit helpt om alle stappen op een juiste manier te nemen in de les. We hebben nu goede, levendige, leuke lessen. En vragen als “hebben jullie het begrepen”, die worden echt niet meer gesteld. Directe instructie, dat werkt écht bij onze leerlingen.’

Structuur en houvast
De fases van het instructiemodel zijn niet alleen voor de leerlingen fijn. Ook de docenten ervaren houvast en structuur. Shovenar: ‘Het grootste zicht voor de docenten was dat het belangrijk is om met doelen te beginnen. Waar gaan we naar toe in deze les? En dan aan het eind de afsluiting: wat hebben we geleerd? Dat deden ze al wel hoor, maar het is nu een onderdeel dat expliciet aandacht krijgt. Hier letten docenten ook op als ze klassenbezoeken bij elkaar doen. Ze leren van en met elkaar.’

'Zowel de leerlingen als de docenten ervaren houvast en structuur. Directe instructie werkt écht bij onze leerlingen'

Shovenar Garabitian, teamleider Johan de Witt Scholengroep, locatie vmbo

Logo in rondje

Meer weten?

Benieuwd wat DPL voor jouw school kan betekenen? Neem contact op met Karin Snoodijk, unitmanager voortgezet onderwijs.

x