58331920 xl kopie 002

Scholen gezocht: project Taalgericht lesgeven

Verbeter de leerprestaties in vmbo 1 en 2
check

vijf leerateliers

check

vakdoelen én taaldoelen halen

check

deskundige begeleiding

Meld je aan en doe kosteloos mee

Acht enthousiaste scholen kunnen meedoen

De CED-Groep gaat met de Universiteit van Amsterdam het NRO-project ‘Taalgericht lesgeven in het vmbo’ uitvoeren. Deelnemende scholen ontvangen waardevolle begeleiding in de vorm van leerateliers. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de effecten.

Waarom dit project?

De achterblijvende taal-/leesvaardigheid bij de Nederlandse leerlingen heeft voor alle vakken gevolgen. Het doel van het project is dan ook om de leerprestaties in vmbo 1 en 2 te verbeteren. Vakdocenten versterken de lessen met aandacht voor taal, zodat de leerlingen de vakdoelen behalen en tegelijkertijd hun taalvaardigheid verbeteren.

Voor wie is het precies?

Per vmbo-school zoeken we zes vakdocenten die lesgeven in leerjaar 1 en 2 van het vmbo: basis, kader, gemengd en/of theoretisch. Deze vakdocenten geven les in de leergebieden rekenen en wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur of de beroepsgerichte vakken. Verder is er een ondersteunende rol weggelegd voor de taalcoördinator van de school.

Leerateliers: zo werken ze

 • Tijdens de leerateliers geeft de trainer aan de vakdocenten een korte uitleg over de ontwerpprincipes:
  • Vaktaaldoelen formuleren
  • Taalsteun
  • Interactie
  • Context

 • De docenten leren taalgerichte werkvormen toevoegen aan de eigen vaklessen, die zij uitproberen in één klas.
 • Bij het ontwerpen van deze lessen krijgen zij hulp van een ervaren trainer en van de taalcoördinator. Verder ontvangen zij een bundel met taalgerichte lesvormen voor verschillende vakken.
 • Het ontwerpwerk vindt zoveel mogelijk tijdens de leerateliers plaats. Docenten ontvangen feedup en feedback op het ontwerp.
 • De trainer observeert met de taalcoördinator enkele lessen en geeft feedback en tips.

Hoe is het leertraject opgebouwd?

We starten in september 2024 en eindigen in mei 2025. In die periode plannen we zeven bijeenkomsten. We organiseren een gezamenlijke start met docenten, taalcoördinator en MT. Daarna volgen 5 leerateliers. En we besluiten het traject met een borgingsbijeenkomst.

Onderzoek naar het effect

Het project Taalgericht lesgeven in het vmbo is gekoppeld aan onderzoek. Docenten en leerlingen vullen daarvoor op een aantal momenten een vragenlijst in. In het onderzoek gaan we na hoe docenten het leertraject ervaren en wat ze ervan leren. Daarnaast kijken we naar de effecten op het leren van de leerlingen.

Opbrengsten van het project voor leerlingen, de vakdocenten en de school

 • Leerlingen zijn gericht ondersteund bij het gebruik van vaktaal
 • Leerlingen ervaren minder talige struikelblokken in de vaklessen
  Docenten ontvangen feedback door vakexperts op ontworpen lessen
 • Docenten krijgen concrete tips na lesobservaties
 • Docenten hebben plezier bij het samen ontwerpen, uitvoeren en reflecteren op lessen
 • De school ontwikkelt expertise over taalgericht vakonderwijs
 • De school creëert een lerende omgeving

Wat vragen we van de school?

 • Commitment aan dit project bij de schoolleiding in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst
 • Inrichting van het project in het schooljaar 2024-2025: Bijv. ruimte, uitroostering, organisatie van werkzaamheden, lesbezoeken
 • Volledige deelnamebereidheid bij een groep van zes vakdocenten en één taalcoördinator
 • Facilitering van de vakdocenten en taalcoördinator
 • Facilitering van het onderzoek

Wat zijn de kosten van dit project?

Er zijn geen kosten verbonden aan dit traject. De school levert een bijdrage met de docenturen. Voor de deelname aan het onderzoek, waaronder het invullen van vragenlijsten, is er een vergoeding voor de docenten beschikbaar.

Wil je deelnemen, of meer informatie?

Neem contact op

Brigitte van Hilst
CED-Groep
Projectleider van het leertraject
B.vanHilst@cedgroep.nl

Dr. Jannet van Drie
Universiteit van Amsterdam
Projectleider onderzoek
j.p.vandrie@uva.nl


Taalgericht lesgeven
x