Volwassenen burgerschapsscan

VNG-cursus Onderwijsbeleid: 'De uitwisseling met collega-ambtenaren is heel waardevol'

Lisa Segers-Christiaanse (32) nam in 2023 deel aan de VNG-cursus Onderwijsbeleid. Als startende adviseur onderwijsachterstandenbeleid in de gemeente Zaanstad wilde zij meer leren over het brede onderwijsbeleidsveld en specifiek het onderwijsachterstandenbeleid. Een half jaar na dato vertelt Lisa wat zij van de cursus heeft geleerd en waarom zij andere (startende) beleidsadviseurs aanraadt de cursus te volgen. Lisa: ‘Dankzij de cursus heb ik de tijd genomen om in de materie te duiken.’

Waarom heb je je voor de VNG-cursus opgegeven?

‘Ik werk nu drieënhalf jaar bij de gemeente Zaanstad en sinds een jaar houd ik mij bezig met onderwijsachterstandenbeleid. Een relevant beleidsterrein nu je ziet dat kansengelijkheid hoog op de agenda staat.’

‘In de gemeente Zaanstad zijn de onderwijsachterstanden groot. Onze ambitie is dat elk kind zonder achterstand de schoolcarrière kan doorlopen. Dat noemen we ongelijk investeren voor gelijke kansen. Dat is een van de redenen dat ik me had opgegeven voor de cursus. Ik wilde meer leren over het brede onderwijsbeleidsveld en specifiek over het onderwijsachterstandenbeleid. Hoe kunnen gemeenten de OAB-middelen besteden? Waar moeten zij rekening mee houden? En hoe pakken andere gemeenten dit aan?’

‘Onze ambitie is dat elk kind zonder achterstand de schoolcarrière kan doorlopen.’

Lisa Segers-Christiaanse, senior beleidsadviseur gemeente Zaanstad

Wat heb je van de cursus opgestoken?

‘Heel veel. In de praktijk word je als beleidsadviseur bij een gemeente snel opgeslokt door alles wat er speelt. Dankzij de cursus heb ik vier dagen de tijd kunnen nemen om in de materie te duiken, samen met collega-ambtenaren vanuit andere gemeenten. Die uitwisseling was erg waardevol.’

'Hoe pak ik dingen aan? Waarom?'
‘Het was ook leerzaam dat ik tijdens de cursus onder woorden moest brengen wat ik als beleidsadviseur in de praktijk deed. Hoe pak ik dingen aan? En waarom? Deze vragen zetten mij aan het denken. Ik zocht het één en ander uit over onderwijsachterstandenbeleid in de gemeente Zaanstad en nam dat weer mee terug naar de cursusbijeenkomsten. Zo heb ik mij het veld geleidelijk aan meer eigen gemaakt.’

Interessante gastcolleges
‘Een interessante aanvulling tijdens de cursus waren de gastcolleges over laaggeletterdheid, door Stichting Lezen en Stichting Lezen en Schrijven. We hebben het gehad over de impact van laaggeletterdheid op kinderen en gezinnen en de dwarsverbanden met het onderwijsachterstandenbeleid. Dankzij de gastcolleges leerde ik welke activiteiten bibliotheken nog meer kunnen aanbieden en welke subsidieregelingen hiervoor zijn.’

Hoe breng je de opgestoken kennis in de praktijk?

‘Ik kijk nog vaak naar de aantekeningen die ik tijdens de cursus heb gemaakt. Hier zitten veel linkjes in naar nuttige en betrouwbare bronnen. Soms kom ik in de praktijk iets tegen en dan denk ik: oh ja, dat is tijdens de cursus aan bod gekomen. En dan weet ik direct waar ik het kan vinden.’

‘Ik kijk nog vaak naar de aantekeningen die ik tijdens de cursus heb gemaakt.’

Lisa Segers-Christiaanse, senior beleidsadviseur gemeente Zaanstad

Leerzame uitwisseling
‘Tijdens de cursus hebben we uitgewisseld welke tarieven gemeenten hanteren voor voorschoolse educatie. Waar zit dat verschil in? En hoe doen wij dat in Zaanstad? Zitten wij aan de onderkant of juist aan de bovenkant? In Zaanstad waren we al een traject richting een nieuw uurtarief ingeslagen, maar de cursus gaf me de nodige relevante achtergrondinformatie. Dat is een concreet voorbeeld van wat die uitwisseling met medecursisten heeft opgeleverd.’

Zou je de cursus aan collega’s aanbevelen?

‘In maart krijg ik een nieuwe collega en ik ga haar zeker aanmoedigen om de VNG-cursus te volgen. Het is een goede manier om het onderwijsbeleidsveld en het onderwijsachterstandenbeleid te leren kennen. Ook als je al wat langer in het veld werkzaam bent, want je frist je kennis over relevante wetgeving op en kunt van gedachten wisselen met collega ambtenaren bij andere gemeenten.’

Graag een vervolg
‘Wat ik zelf graag zou willen is dat er vanuit VNG een terugkombijeenkomst wordt georganiseerd. Het contact met collega-ambtenaren is helaas verwaterd. Maar we voelden tijdens de cursus wel de behoefte om met elkaar in contact te blijven. Het lijkt me erg nuttig om een jaar na dato weer bijeen te komen. Je bent dan wat meer ingewerkt en hebt dan misschien ook weer andere vragen. En daar kan je dan samen op reflecteren. Een platform dat kennisuitwisseling faciliteert zou ook heel waardevol zijn. Het zou mooi zijn als de CED-Groep daar nog een mogelijkheid voor zou kunnen bieden.’

Meer weten?

Wil je meer weten over de VNG-cursus Onderwijsbeleid? Of over het voorkomen van onderwijsachterstanden in jouw gemeente, neem dan contact op met Anja de Rooij, a.derooij@cedgroep.nl / Elvira Arkesteijn, e.arkesteijn@cedgroep.nl

Links:
Beleidsondersteuning Gemeenten

x