Sil op school

Hoe Sil op school zorgt voor meer betrokkenheid 

KPO Kindcentrum De Vlindertuin in Roosendaal verwelkomde anderhalf jaar geleden twee nieuwe klasgenootjes: Sil en Lis. Bouwcoördinator Judith van Zundert en Marie-Claire Evertse, leerkracht groep 1-2 vertellen over hun ervaringen met Sil op School. ‘De poppen horen er helemaal bij. De kinderen zijn meer betrokken én de woordenschat is vergroot.’

Zo viel de keuze op Sil op school
‘We zochten een nieuw programma waarmee we de betrokkenheid van de kinderen kunnen vergroten, zodat ze meer en sneller leren,’ vertelt Judith. ‘We hadden behoefte aan handvatten, maar wilden ook onze flexibiliteit behouden. We hebben onze visie afgezet tegen de diverse methodes en hebben uiteindelijk met de hele onderbouw voor Sil op school gekozen. We vinden het fijn dat er zoveel aandacht is voor spel.’

Een schatrijke speelomgeving
Anke Oomens is onderwijsadviseur en Sil op school-trainer. Zij trainde de leerkrachten van De Vlindertuin in eerste instantie op spelbegeleiding. Toen de school koos voor het thematische programma Sil op school, begeleidde ze de implementatie. Anke: ‘Spel is een geweldig middel om tot verdere ontwikkeling te komen. De Vlindertuin heeft een fantastisch rijke speelomgeving gecreëerd. Kinderen helpen mee om de themahoek in te richten. Bijvoorbeeld bij het thema Sil en de brandweer, waar de kinderen zelf een brandweerauto maken van dozen die ze rood schilderen. Ik zeg altijd: de omgeving is de derde pedagoog. Het maakt zoveel uit hoe je je ruimte inricht.’

Prins Sil en prinses Lis

Leren werken met Sil op school
Judith en Marie-Claire kijken met plezier terug op de trainingsmiddagen en de concrete tips die voortkwamen uit de groepsbezoeken van Anke. ‘Het was zo laagdrempelig,’ vertelt Marie-Claire. ‘Anke speelde soms ook mee. We hebben een kijkwijzer gekregen, en vulden vooraf in wat we van onszelf vonden. We zijn ook bij elkaar gaan kijken. We leren echt van en met elkaar.’ Judith: ‘We hebben ook goed aandacht besteed aan het plannen van de activiteiten en het voorspelen in de grote en kleine kring. Heel fijn.’

De meerwaarde van zes wekelijkse thema's
De Inspectie van het Onderwijs adviseert onderbouwteams om thematisch te werken, omdat dit zorgt voor een diepere kennisopbouw. ‘De thema's van Sil op school duren zes weken,’ vertelt Judith. ‘Eerder werkten we met driewekelijkse thema's, maar dat gaf veel tijdsdruk. Met de thema's van Sil op school zit er meer rust in hebben we ruimte voor verdieping. We voegen iedere keer iets toe aan de hoeken. We zien de effecten terug: de passieve en actieve woordenschat zijn groter en de betrokkenheid is toegenomen.’

‘We zien de effecten terug: de passieve en actieve woordenschat zijn groter en de betrokkenheid is toegenomen.’

Judith van Zundert, onderbouwcoördinator, leerkracht groep 1-2

Al spelend de omgeving betrekken
Marie-Claire en Judith grijpen iedere kans die ze zien om nog meer uit de methode te halen. ‘We kunnen niet verwachten dat alle gezinnen spelmateriaal hebben, of dat ouders in staat zijn om spel te begeleiden,’ zegt Marie-Claire. ‘We geven wel opdrachtjes voor thuis en vragen wat kinderen eventueel thuis hebben om aan het thema bij te dragen. Zo hadden we pas de klompen van opa in een van de hoeken.‘ Sil en Lis beschikken inmiddels over een enorme uitzet en logeren steeds een paar nachtjes bij de kinderen. ‘We kunnen onze creativiteit helemaal kwijt en Lis en Sil zijn overal bij. Ik ben echt blij dat we voor Sil op school hebben gekozen,’ zegt Judith.

Een tevreden trainer
‘KC de Vlindertuin heeft zo'n mooie ontwikkeling doorgemaakt. Ik zie op veel scholen dat zij vooral gericht zijn op activiteiten, maar minder of niet kijken naar de doelen. Dat is de mooiste omslag die je kunt maken vind ik. De leerkrachten van De Vlindertuin zijn heel vaardig in spelbegeleiding en maken goed gebruik van de mogelijkheden om te differentiëren. Zij spelen letterlijk en figuurlijk in op de zone van naaste ontwikkeling, met Sil en Lis als klasgenoten.’

‘Al spelend gericht werken aan doelen, dat is de mooiste omslag die je kunt maken.’

Anke Oomens, onderwijsadviseur en trainer, CED-Groep

Meer weten over Sil op school?

Ontdek Sil op school
x