Groep5 204

‘Alles wat met lezen te maken heeft, loopt nu via mij’

Hoe werkt dat leesproces nou precies? Wat kan ik doen als dit proces niet goed op gang komt bij een leerling? Met deze vragen in haar achterhoofd gaf Petra van Alebeek, leerkracht groep 3 / 4 van obs De Hoef-Hugo, zich op voor de Basiscursus Leesspecialist. Wat heeft het haar opgeleverd?

‘Ik wil nog veel meer weten’
Haar collega vervulde eerst de rol van leesspecialist. Toen deze er geen tijd meer voor had, ging de rol naar Petra. Hoe bereidde ze zich hierop voor? ‘Om te beginnen verdiepte ik me in leesbeleving, leesmotivatie en leesplezier,’ vertelt Petra. ‘Dat was interessant, maar ik merkte al snel: ik wil nog veel meer weten. Het is zo belangrijk dat onze leerlingen geletterd van school gaan. En ik was ook benieuwd hoe ik mijn collega's kan meenemen, zodat we allemaal leesonderwijs op niveau kunnen geven.’

Veel doen in weinig tijd
Veel tijd krijgt Petra niet voor het vervullen van haar rol. ‘Dat verschilt heel erg per school, merkte ik in de cursus. Gelukkig weten mijn collega's mij wel te vinden en ze komen naar me toe met vragen. Het is heel fijn om dan te kunnen helpen. De inzet van de leesconsulent, bieb op school, de leesmonitor, de leeswerkgroep: alles wat met lezen te maken heeft, loopt nu via mij. Samen met de intern begeleider volg ik ook de resultaten van de andere groepen en ik zorg voor kwaliteitskaarten.’

Petra van Alebeek

‘Ik was benieuwd hoe ik mijn collega's kan meenemen, zodat we allemaal leesonderwijs op niveau kunnen geven.’

Petra van Alebeek, leerkracht groep 3/4 en leescoördinator, obs De Hoef-Hugo

Kijken naar de cijfers
In de cursus leren cursisten ook naar de cijfers van hun eigen groep te kijken. Hoe vorderen de leerlingen? ‘Dankzij de achtergrondinformatie die ik heb gekregen, kijk ik nu met hele andere ogen naar onze cijfers. Ik heb geleerd eerst goed te kijken naar de data en dan pas te bedenken: hoe komt het dat iets wel of niet goed gaat? Wat kunnen we het beste doen? Gaat het om de lesstof, de leertijd, de manier van lesgeven? Twee groepen zitten nu boven het niveau waar ze moeten zitten. Mijn groepen zijn er nog niet helemaal, maar we zien wel dat ze met kleine stapjes groeien.’

‘Ik heb geleerd om eerst goed te kijken naar de data en dan pas te bedenken: hoe komt het? Wat kunnen we het beste doen?’

Petra van Alebeek, leerkracht groep 3/4 en leescoördinator, obs De Hoef-Hugo

Tips voor toekomstige cursisten
Aan toekomstige cursisten wil Petra meegeven: ‘Als je echt verder wilt met leesonderwijs, dan moet je de opleiding zeker volgen. De trainers zijn heel gedreven en weten antwoord op iedere vraag die je maar kunt stellen. Steeds als ik dacht dat ik uit een onderwerp niet meer kon halen, dan zorgden zij ervoor dat ik nóg een stapje verder ging. Ze leggen de lat hoog, zodat je de beste versie van jezelf wordt.’

Ligt jouw hart ook bij taal en lezen? Dan is de Basiscursus Leesspecialist misschien ook wel iets voor jou.

Basiscursus Leesspecialist

Ook iets voor jou?
Schrijf je in
x