Basiscursus Leesspecialist

BEELD 325

Tijdens deze intensieve en dynamische cursus krijg je zicht op wat nodig is om in de hele school het leesonderwijs te verbeteren. Het accent ligt daarbij op technisch lezen. Je rondt de cursus af met het schrijven en presenteren van een leesverbeterplan voor de hele school.

Ik wil een teamtraining voor mijn school icon-arrow-right

Tijdens deze intensieve en dynamische cursus krijg je zicht op wat nodig is om in de hele school het leesonderwijs te verbeteren. Het accent ligt daarbij op technisch lezen. Je rondt de cursus af met het schrijven en presenteren van een leesverbeterplan voor de hele school.

Je ontwikkelt kennis en vaardigheden op het gebied van voorbereidend, aanvankelijk en gevorderd lezen. Je leert hoe je in deze drie fases van het leesleerproces goed kunt aansluiten bij de specifieke behoeften van een zwakke, gemiddelde en talentvolle lezer. Kennisoverdracht, praktijkoefeningen, demonstraties en coachingsgesprekken naar aanleiding van eigen video-opnames wisselen elkaar in deze cursus af.

Inhoud

 • leerlijn technisch lezen
 • werken op drie niveaus: basis, verdiept en intensief arrangement
 • passend lesmodel
 • direct instructiemodel en leesinstructie
 • schrijven en uitvoeren van een leesverbeterprogramma
 • de leerlijn lezen binnen methoden
 • observeren en registreren
 • begeleidings- en gespreksvaardigheden
 • ernstige enkelvoudige leesproblemen
 • ernstige leesproblemen en comorbiditeit
 • intelligentie en leesproblemen
 • middelen en materialen bij leesproblemen
 • interpretatie Cito-scores op schoolniveau

‘Breed aanbod van onderwerpen binnen het lezen.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je hebt kennis van de leerlijn technisch lezen.
 • Je hebt kennis van de leerlijn lezen binnen methoden.
 • Je hebt vaardigheden om met leerlingen op drie niveaus te werken (basis, verdiept en intensief).
 • Je hebt kennis van het Passend lesmodel, het Directe instructiemodel en de leesinstructie.
 • Je hebt een leesverbeterplan geschreven en gepresenteerd.
 • Je hebt kennis en vaardigheden op het terrein van observeren, registreren, toetsen en begeleidings- en gespreksvaardigheden.
 • Je kent de aanpak voor ernstige enkelvoudige leesproblemen en ernstige leesproblemen en comorbiditeit.
 • Je hebt kennis van intelligentie en leesproblemen en kunt relevante middelen en materialen inzetten.
 • Je kunt groepsplannen en individuele handelingsplannen maken.
 • Je hebt een leesverbeterplan geschreven voor de hele school.

Extra informatie

 • De cursus is post-hbo; van de cursisten wordt verwacht dat zij een afgeronde pabo-opleiding hebben.

P0501 / S2111