Promo allemaal schooltaal

Verbeter de woordenschat van vo-leerlingen met de vernieuwde methode Allemaal schooltaal

We hebben fantastisch nieuws voor zowel de huidige gebruikers van Posterproject als voor nieuwe geïnteresseerden. Onze populaire methode voor het vergroten van de woordenschat bij vo-scholieren is grondig herzien en heeft een nieuwe naam gekregen: Allemaal schooltaal.

Ben je klaar om komend schooljaar aan de slag te gaan met Allemaal schooltaal? Start nu alvast met de voorbereidingen, want het nieuwe schooljaar nadert snel. Vraag meteen meer informatie aan, zodat je deze vernieuwde methode kunt integreren in je lessen.

Hoe werkt Allemaal schooltaal?

Om schooltaalwoorden systematisch in de klas te behandelen, kunnen scholen werken met Allemaal schooltaal. Deze aanpak maakt gebruik van woordposters die de schooltaalwoorden, hun betekenissen en een contextuele zin presenteren. Elke week staat er een nieuwe poster centraal, waardoor leerlingen hun woordenschat gedurende het jaar aanzienlijk uitbreiden.

Toepassing van de posters

De leerkracht gebruikt de woordposters om de betekenis van de schooltaalwoorden te verduidelijken. Vervolgens worden deze woorden gedurende de week in alle lessen en in diverse situaties herhaald: in de instructie, in alle schoolvakken en in de dagelijkse interacties met de leerlingen. Aan het eind van de week krijgen de leerlingen de kans om de woorden te herhalen door oefeningen in hun werkschrift te doen.

Evaluatie en herhaling

Na elke periode van vijf weken volgt een 'rustweek', waarin eerder behandelde woorden worden herhaald. Dit zorgt voor een dieper begrip en een effectievere ontwikkeling van de woordenschat.

Maak kennis met Allemaal schooltaal: wat is er nieuw?

 • Focus op schooltaalwoorden
  De nadruk ligt nu op schooltaalwoorden, essentieel voor het begrijpen van teksten in alle vakken. Deze belangrijke woorden worden vaak overgeslagen in de les, terwijl vakspecifieke termen juist veel aandacht krijgen.

 • Compacte miniposters
  Door het gebruik van een bureaustandaard met miniposters wordt de klas overzichtelijker en is het voor de docent gemakkelijker om lesmateriaal te beheren.

 • Het gemak van een placemat
  Het gebruik van een placemat zorgt voor een overzichtelijke presentatie van diverse werk- en spelvormen. Hierdoor kunnen docenten elk lesuur efficiënt en interactief aandacht besteden aan woordenschat.

 • Een vernieuwd werkschrift
  Het werkschrift met vernieuwde opdrachten biedt leerlingen de mogelijkheid tot actieve woordverkenning.

 • Spelvormen in plaats van toetsen
  Spelvormen in de les stimuleren actief leren en taalplezier, waarbij woordenschat diepgaand wordt verankerd.

 • Nieuwe wekelijkse aanpak
  Nu 6 nieuwe woorden per week met een herhaalweek na elke 5 weken, voor een grondiger beheersing en effectievere woordenschatontwikkeling.

 • Een pakket voor de hele onderbouw
  De 36 posters en het werkschrift zijn geschikt als oefenmateriaal voor de gehele onderbouw VO

 • Eigentijdse vormgeving
  We hebben gezorgd voor een visuele upgrade. Alles ziet er weer fris en aantrekkelijk uit voor een positieve leerervaring.

 • Doorgaande ontwikkeling
  De methode wordt doorontwikkeld met uitbreiding van essentiële examenwoorden voor vmbo en havo/vwo, academische woordenschat en uitdrukkingen.
Karin Snoodijk 2

Meer informatie?

Neem vandaag nog de stap om met jouw leerlingen aan de slag te gaan met het vergroten van hun woordenschat. Voor meer informatie, neem gerust contact op met Karin Snoodijk.

x