BB 045 UITSNEDE

Begrijpend luisteren begeleiden

  • Wat bied ik aan in de onderbouw, zodat een doorgaande lijn ontstaat?
  • Hoe leer ik begrijpend luisterstrategieën aan?

Begrijpend luisteren als basis

Het is van niet te onderschatten waarde: doelgericht begrijpend luisteronderwijs ligt aan de basis van succesvol begrijpend lezen. Zonder dat ze nog een letter kunnen lezen maak je kinderen vertrouwd met tekst en leer je ze luisterstrategieën aan. Deze luisterstrategieën sluiten naadloos aan bij de strategieën die zij straks nodig hebben voor begrijpend lezen. Gelukkig zien steeds meer scholen het belang van deze doorgaande lijn in. De volgende stap: hoe ziet de weg naar doelgericht begrijpend luisteren er concreet uit? Welke interacties dragen effectief bij aan luisterbegrip? Is het team voldoende toegerust?

Interactie is de motor van taalontwikkeling. Dat begint al bij begrijpend luisteren.

Zo begeleid je begrijpend luisteren

Naast trainingen begrijpend lezen organiseren we ook bijeenkomsten over begrijpend luisteren. In vier modules komen alle aspecten aan bod die nodig zijn om doelgericht te werken aan begrijpend luisteren. Je krijgt een dieper begrip van de theorie achter begrijpend luisteren en praktische handvatten om het vorm te geven in je groep. Er is aandacht voor luisterstrategieën, differentiëren en je oefent met hardop denkend voordoen. Ten slotte is er aandacht voor woordenschat, waarbij je met je eigen prentenboeken aan de slag gaat. Net als bij begrijpend lezen geldt: is het leuk, dan gaat het beter. Van luisterplezier naar leesplezier!

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je begrijpend luisteren een betere plaats geven in de onderbouw? Neem contact met ons op.

x